Seksjon for fremre segment

Seksjon for fremre segment har ansvar for behandling av de fremre delene av øyet. Det kan være for eksempel hornhinner, grå stær, glaukom (grønn stær) eller skader i øyets fremre deler.

Seksjonen ledes av Liv Drolsum

Les mer om Seksjon for fremre segment

Seksjon for fremre segment

Seksjon for fremre segment undersøker og behandler pasienter stort sett dagkirurgisk og ved poliklinikken.

Kontakt

Oppmøtested

Ullevål sykehus, Bygg 36, 1. etasje

E-post