Seksjon for okuloplastikk

Seksjon for okuloplastikk tar seg av kirurgiske tilstander i øyets omgivelser, som øyehule og øyelokk.

Les mer om Seksjon for okuloplastikk

Seksjon for okuloplastikk

Seksjon for okuloplastikk utreder og behandler også pasienter som inngår i den nasjonale behandlingstjenesten for medfødte misdannelser i øyeregionen. Seksjonen har således også et tverrfaglig samarbeid med andre avdelinger i Oslo Universitetssykehus.

Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte misdannelser i øyeregionen

Kontakt

Oppmøtested
Ullevål Sykehus, bygg 36, inngang A, 1. etasje
E-post