Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon tilbyr høyspesialisert, multidisiplinær behandling av pasienter med sykdommer innen fagområdene mage-/tarmkirurgi, barnekirurgi, urologi, transplantasjonskirurgi, hud og venerologi, revmatologi og infeksjonssykdommer. Institutt for indremedisinsk forskning er også del av klinikken.

Klinikken ledes av Morten Tandberg Eriksen.

Les mer om Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Klinikken er organisert i fire kliniske avdelinger, forskningsinstitutt, samt klinikkledelse med stab.

E-post:

Vær oppmerksom på følgende når du sender e-post:

  • Personlige spørsmål av medisinsk art kan vi dessverre ikke besvare på per e-post.
  • Henvendelsen må inneholde fullt navn og postadresse.
  • Oppgi telefonnummer, slik at vi raskt kan ta kontakt ved behov for ytterligere opplysninger.
  • Oppgi hvilken avdeling eller seksjon henvendelsen gjelder, eventuelt også hvilken person, slik at vi vet hvem er rett mottaker.
  • Send ikke opplysninger som er undergitt taushetsplikt. Særlig gjelder dette sensitive personopplysninger (som sykdom, diagnose og personnummer)
  • Henvisninger og endring av timer må ikke sendes på e-post

Kontakt

Oppmøtested

Klinikkleder og klinikkstab sitter i Forskningsveien 2a, 4. etg .
Oppmøtested for de ulike avdelingene/seksjonene, se egne sider.

Telefon
Sentralbord 02770
Fra utland +47 915 02770
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Postboks 4256 Nydalen

0424 OSLO

Aktiv overvåking testikkelkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/aktiv-overvaking-testikkelkreftAktiv overvåking testikkelkreftAAktiv overvåkning ved testikkelkreftAktiv overvåkning ved testikkelkreftAktiv overvåkning ved testikkelkreftAktiv overvåkning ved testikkelkreft
Aktiv overvåkning av prostatahttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/aktiv-overvakning-av-prostataAktiv overvåkning av prostataAAktiv overvåkning ved prostatakreftAktiv overvåkning ved prostatakreftAktiv overvåkning ved prostatakreftAktiv overvåkning ved prostatakreft
Allergitest (epikutantest/lappetest)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/allergitest-epikutantestlappetestAllergitest (epikutantest/lappetest)AAllergi - epikutantestAllergi - epikutantestAllergi - epikutantestAllergi - epikutantest
Allergitest-brukertest på hudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/allergitest-brukertest-pa-hudAllergitest-brukertest på hudAAllergi - brukertest på hudAllergi - brukertest på hudAllergi - brukertest på hudAllergi - brukertest på hud
Atopisk eksemhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/atopisk-eksemAtopisk eksemAAtopisk eksemAtopisk eksemAtopisk eksemAtopisk eksem
Avskjellende behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/avskjellende-behandlingAvskjellende behandlingAPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerning
BCG-installasjon i blærehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bcg-installasjon-i-blereBCG-installasjon i blæreBBCG-instillasjon i blære ved blærekreftBCG-instillasjon i blære ved blærekreftBCG-instillasjon i blære ved blærekreftBCG-instillasjon i blære ved blærekreft
Behandling med Protopic salvehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/behandling-med-protopic-salveBehandling med Protopic salveBProtopic-salveProtopic-salveProtopic-salveProtopic-salve
Biologisk behandling av pasienter med revmatiske sykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/biologisk-behandling-av-pasienter-med-revmatiske-sykdommerBiologisk behandling av pasienter med revmatiske sykdommerBBiologisk behandling for pasienter med revmatisk sykdomBiologisk behandling for pasienter med revmatisk sykdomBiologisk behandling for pasienter med revmatisk sykdomBiologisk behandling for pasienter med revmatisk sykdom
Blodprøve på Olafiaklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodprove-pa-olafiaklinikkenBlodprøve på OlafiaklinikkenBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Blærekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blerekreftBlærekreftBBlærekreftBlærekreftBlærekreftBlærekreft
Blærekreftoperasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blerekreftoperasjonBlærekreftoperasjonBBlærekreftoperasjon (Cystoporstatektomi)Blærekreftoperasjon (Cystoporstatektomi)Blærekreftoperasjon (Cystoporstatektomi)BBlærekreftoperasjon (Cystoporstatektomi)
Blærekreftoperasjon (TURB)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blerekreftoperasjon-turbBlærekreftoperasjon (TURB)BBlærekreftoperasjon (TURB)Blærekreftoperasjon (TURB)Blærekreftoperasjon (TURB)Blærekreftoperasjon (TURB)
Bukspyttkjertelkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bukspyttkjertelkreftBukspyttkjertelkreftBBukspyttkjertelkreftBukspyttkjertelkreftBukspyttkjertelkreftBukspyttkjertelkreft
Bukspyttkjerteltransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bukspyttkjerteltransplantasjonBukspyttkjerteltransplantasjonBBukspyttkjerteltransplantasjonBukspyttkjerteltransplantasjonBukspyttkjerteltransplantasjonBukspyttkjerteltransplantasjon
CO2 laserbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/co2-laserbehandlingCO2 laserbehandlingCLaserbehandling med CO2, hudLaserbehandling med CO2, hudLaserbehandling med CO2, hudLaserbehandling med CO2, hud
CRS/HIPEC behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/crshipec-behandlingCRS/HIPEC behandlingCTarmkreft med spredning til bukhinne-CRS/HIPEC behandlingTarmkreft med spredning til bukhinne-CRS/HIPEC behandlingTarmkreft med spredning til bukhinne-CRS/HIPEC behandlingTarmkreft med spredning til bukhinne-CRS/HIPEC behandling
Dagslys PDT på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/dagslys-pdt-pa-rikshospitaletDagslys PDT på RikshospitaletDDagslys-PDTDagslys-PDTDagslys-PDTDagslys-PDT
Dagslys PDT på Villa Dermahttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/dagslys-pdt-pa-villa-dermaDagslys PDT på Villa DermaDDagslys-PDTDagslys-PDTDagslys-PDTDagslys-PDT
Elidelkrembehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/elidelkrembehandlingElidelkrembehandlingEElidel-kremElidel-kremElidel-kremElidel-krem
Endetarmskreft operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/endetarmskreft-operasjonEndetarmskreft operasjonEEndetarmskreftoperasjonEndetarmskreftoperasjonEndetarmskreftoperasjonEndetarmskreftoperasjon
Endetarmskreft tilbakelegging av tarmhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/endetarmskreft-tilbakelegging-av-tarmEndetarmskreft tilbakelegging av tarmEEndetarmskreft – tilbakelegging av tarmEndetarmskreft – tilbakelegging av tarmEndetarmskreft – tilbakelegging av tarmEndetarmskreft – tilbakelegging av tarm
Fargelaserbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fargelaserbehandlingFargelaserbehandlingFFargelaserbehandlingFargelaserbehandlingFargelaserbehandlingFargelaserbehandling
Fjerning av lymfekjertler ved testikkelkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fjerning-av-lymfekjertler-ved-testikkelkreftFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreftFFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreftFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreftFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreftFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreft
Flatlushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/flatlusFlatlusFFlatlus - behandlingFlatlus - behandlingFlatlus - behandlingFlatlus - behandling
Fotodynamisk hudbehandling på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fotodynamisk-hudbehandling-pa-rikshospitaletFotodynamisk hudbehandling på RikshospitaletFFotodynamisk behandlingFotodynamisk behandlingFotodynamisk behandlingFotodynamisk behandling
Fotodynamisk hudbehandling på Villa Dermahttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fotodynamisk-hudbehandling-pa-villa-dermaFotodynamisk hudbehandling på Villa DermaFFotodynamisk behandlingFotodynamisk behandlingFotodynamisk behandlingFotodynamisk behandling
Fotoepikutantesthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fotoepikutantestFotoepikutantestFAllergi - fotoepikutantestAllergi - fotoepikutantestAllergi - fotoepikutantestAllergi - fotoepikutantest
Frysebehandling av hud på Olafiaklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/frysebehandling-av-hud-pa-olafiaklinikkenFrysebehandling av hud på OlafiaklinikkenFFrysebehandling av hudFrysebehandling av hudFrysebehandling av hudFrysebehandling av hud
Frysebehandling av hud på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/frysebehandling-av-hud-pa-rikshospitaletFrysebehandling av hud på RikshospitaletFFrysebehandling av hudFrysebehandling av hudFrysebehandling av hudFrysebehandling av hud
Fuktighetsbevarende behandling av hudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fuktighetsbevarende-behandling-av-hudFuktighetsbevarende behandling av hudFFuktighetsbevarende behandling av hudenFuktighetsbevarende behandling av hudenFuktighetsbevarende behandling av hudenFuktighetsbevarende behandling av huden
Galleveiskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/galleveiskreftGalleveiskreftGGalleveiskreftGalleveiskreftGalleveiskreftGalleveiskreft
Gastroskopihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gastroskopiGastroskopiGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopi
Genital herpeshttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/genital-herpesGenital herpesGGenital herpes - behandlingGenital herpes - behandlingGenital herpes - behandlingGenital herpes - behandling
Genital soppinfeksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/genital-soppinfeksjonGenital soppinfeksjonGGenital soppinfeksjon - behandlingGenital soppinfeksjon - behandlingGenital soppinfeksjon - behandlingGenital soppinfeksjon - behandling
Gonorehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gonoreGonoreGGonoré - behandlingGonoré - behandlingGonoré - behandlingGonoré - behandling
Grensestrålebehandling - Villa Dermahttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/grensestralebehandling-villa-dermaGrensestrålebehandling - Villa DermaGGrensestrålebehandling av hudGrensestrålebehandling av hudGrensestrålebehandling av hudGrensestrålebehandling av hud
Hemoroiderhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hemoroiderHemoroiderHHemoroiderHemoroiderHemoroiderHemoroider
Hiv-testhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hiv-testHiv-testHHIV - behandlingHIV - behandlingHIV - behandlingHIV - behandling
Infliximab behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/infliximab-behandlingInfliximab behandlingIInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingInfliximab-behandling
Karlaserbehandling på hud i narkose for barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/karlaserbehandling-pa-hud-i-narkose-for-barnKarlaserbehandling på hud i narkose for barnKKarlaserbehandling på hud i narkose, barnKarlaserbehandling på hud i narkose, barnKarlaserbehandling på hud i narkose, barnKarlaserbehandling på hud i narkose, barn
Kjønnsvorter kondylomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kjonnsvorter-kondylomKjønnsvorter kondylomKKondylom (kjønnsvorter) - behandlingKondylom (kjønnsvorter) - behandlingKondylom (kjønnsvorter) - behandlingKondylom (kjønnsvorter) - behandling
Klamydiahttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/klamydiaKlamydiaKKlamydia - behandlingKlamydia - behandlingKlamydia - behandlingKlamydia - behandling
Koloskopihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/koloskopiKoloskopiKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopi
Kombinert lystest og fotoepikutantesthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kombinert-lystest-og-fotoepikutantestKombinert lystest og fotoepikutantestKAllergi- kombinert lystest og fotoepikutantestAllergi - kombinert lystest og fotoepikutantestAllergi- kombinert lystest og fotoepikutantestAllergi- kombinert lystest og fotoepikutantest
Kortisonbehandling med tabletterhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kortisonbehandling-med-tabletterKortisonbehandling med tabletterKKortison - behandling med tabletterKortisonbehandling med tabletterKortison - behandling med tabletterKortison - behandling med tabletter
Kortisonbehandling på hudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kortisonbehandling-pa-hudKortisonbehandling på hudKKortison - behandling på hudKortisonbehandling på hudKortison - behandling på hudKortison - behandling på hud
Kurretage (skraping) på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kurretage-skraping-pa-rikshospitaletKurretage (skraping) på RikshospitaletKKurretage (skraping)Kurretage (skraping)Kurretage (skraping)Kurretage (skraping)
Laserbehandling av kjønnsvorter (kondylomer)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/laserbehandling-av-kjonnsvorter-kondylomerLaserbehandling av kjønnsvorter (kondylomer)LKjønnsvorter - laserbehandlingKjønnsvorter - laserbehandlingKjønnsvorter - laserbehandlingKjønnsvorter - laserbehandling
Laserbehandling av kjønnsvorter ved Olafiaklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/laserbehandling-av-kjonnsvorter-ved-olafiaklinikkenLaserbehandling av kjønnsvorter ved OlafiaklinikkenLKjønnsvorter - laserbehandlingKjønnsvorter - laserbehandlingKjønnsvorter - laserbehandlingKjønnsvorter - laserbehandling

Avdeling for gastro- og barnekirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-gastro-og-barnekirurgiAvdeling for gastro- og barnekirurgi
Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-revmatologi-hud-og-infeksjonssykdommerAvdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer
Avdeling for transplantasjonsmedisinhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-transplantasjonsmedisinAvdeling for transplantasjonsmedisin
Avdeling for urologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-urologiAvdeling for urologi