Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon tilbyr høyspesialisert, multidisiplinær behandling av pasienter med sykdommer innen fagområdene mage-/tarmkirurgi, barnekirurgi, urologi, transplantasjonskirurgi, hud og venerologi, revmatologi og infeksjonssykdommer. Institutt for indremedisinsk forskning er også del av klinikken.

Klinikken ledes av Morten Tandberg Eriksen.

Les mer om Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Klinikken er organisert i fire kliniske avdelinger, forskningsinstitutt, samt klinikkledelse med stab.

E-post:

Vær oppmerksom på følgende når du sender e-post:

  • Personlige spørsmål av medisinsk art kan vi dessverre ikke besvare på per e-post.
  • Henvendelsen må inneholde fullt navn og postadresse.
  • Oppgi telefonnummer, slik at vi raskt kan ta kontakt ved behov for ytterligere opplysninger.
  • Oppgi hvilken avdeling eller seksjon henvendelsen gjelder, eventuelt også hvilken person, slik at vi vet hvem er rett mottaker.
  • Send ikke opplysninger som er undergitt taushetsplikt. Særlig gjelder dette sensitive personopplysninger (som sykdom, diagnose og personnummer)
  • Henvisninger og endring av timer må ikke sendes på e-post

Kontakt

Oppmøtested

Klinikkleder og klinikkstab sitter i Forskningsveien 2a, 4. etg .
Oppmøtested for de ulike avdelingene/seksjonene, se egne sider.

Telefon
Sentralbord 02770
Fra utland +47 915 02770
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Postboks 4256 Nydalen

0424 OSLO

Forskningsveien 2A
Besøksadresse
Forskningsveien 2A(Google maps)
0373 Oslo
Telefon
02770

Aktiv overvåking testikkelkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/aktiv-overvaking-testikkelkreftAktiv overvåking testikkelkreftAAktiv overvåkning ved testikkelkreftAktiv overvåkning ved testikkelkreftAktiv overvåkning ved testikkelkreftAktiv overvåkning ved testikkelkreftEMPTY
Aktiv overvåkning av prostatahttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/aktiv-overvakning-av-prostataAktiv overvåkning av prostataAAktiv overvåkning ved prostatakreftAktiv overvåkning ved prostatakreftAktiv overvåkning ved prostatakreftAktiv overvåkning ved prostatakreftEMPTY
Allergitest (epikutantest/lappetest)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/allergitest-epikutantestlappetestAllergitest (epikutantest/lappetest)AAllergi - epikutantestAllergi - epikutantestAllergi - epikutantestAllergi - epikutantestEMPTY
Allergitest-brukertest på hudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/allergitest-brukertest-pa-hudAllergitest-brukertest på hudAAllergi - brukertest på hudAllergi - brukertest på hudAllergi - brukertest på hudAllergi - brukertest på hudEMPTY
Atopisk eksemhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/atopisk-eksemAtopisk eksemAAtopisk eksemAtopisk eksemAtopisk eksemAtopisk eksemEMPTY
Avskjellende behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/avskjellende-behandlingAvskjellende behandlingAPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningPsoriasis - skjellfjerningEMPTY
BCG-installasjon i blærehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bcg-installasjon-i-blereBCG-installasjon i blæreBBCG-instillasjon i blære ved blærekreftBCG-instillasjon i blære ved blærekreftBCG-instillasjon i blære ved blærekreftBCG-instillasjon i blære ved blærekreftEMPTY
Biologisk behandling av pasienter med revmatiske sykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/biologisk-behandling-av-pasienter-med-revmatiske-sykdommerBiologisk behandling av pasienter med revmatiske sykdommerBBiologisk behandling for pasienter med revmatisk sykdomBiologisk behandling for pasienter med revmatisk sykdomBiologisk behandling for pasienter med revmatisk sykdomBiologisk behandling for pasienter med revmatisk sykdomEMPTY
Blodprøvehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodproveBlodprøveBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve[{"Title":"Aker sykehus","Department":"Avdeling for medisinsk biokjemi|5bd86ecb-8f56-4a61-b956-9c0f56c9e54d","Locations":"Aker sykehus|c4ede842-6459-4252-afaf-52cadba27328","TitleExtension":" på Aker sykehus","LocationQueryString":"?sted=aker-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974588951"},{"Title":"Olafiaklinikken ","Department":"Olafiaklinikken|d8bf3043-6a2e-44c6-be8e-bf3cd40cec2b","Locations":"Olafiaklinikken - Trondheimsveien 2|c41ab656-7e65-4428-a1ed-57d7d23fd515","TitleExtension":"på Olafiaklinikken","LocationQueryString":"?sted=olafiaklinikken-","FNSPOrganizationNumber":"975298744"},{"Title":"Radiumhospitalet","Department":"Avdeling for medisinsk biokjemi|5bd86ecb-8f56-4a61-b956-9c0f56c9e54d","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","TitleExtension":" på Radiumhospitalet","LocationQueryString":"?sted=radiumhospitalet","FNSPOrganizationNumber":"974707152"},{"Title":"Rikshospitalet (barn)","Department":"Avdeling for medisinsk biokjemi|5bd86ecb-8f56-4a61-b956-9c0f56c9e54d","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" for barn på Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet-barn","FNSPOrganizationNumber":"874716782"},{"Title":"Rikshospitalet (voksne)","Department":"Avdeling for medisinsk biokjemi|5bd86ecb-8f56-4a61-b956-9c0f56c9e54d","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" på Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet-voksne","FNSPOrganizationNumber":"874716782"},{"Title":"Ullevål sykehus, bygg 9/barnesenteret (barn)","Department":"Avdeling for medisinsk biokjemi|5bd86ecb-8f56-4a61-b956-9c0f56c9e54d","Locations":"Ullevål sykehus - barnesenteret (bygg 9)|e65f821a-aad2-4355-8ac1-3808989438ba","TitleExtension":" for barn på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus-bygg-9barnesenteret-barn","FNSPOrganizationNumber":"974589095"},{"Title":"Ullevål sykehus, bygg 3 (voksne)","Department":"Avdeling for medisinsk biokjemi|5bd86ecb-8f56-4a61-b956-9c0f56c9e54d","Locations":"Ullevål sykehus - bygg 3|58970d48-cfc3-4abb-8d80-62899289f573","TitleExtension":" på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus-bygg-3-voksne","FNSPOrganizationNumber":"974589095"}]
Blærekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blerekreftBlærekreftBRáhkkoborasdávdaBlærekreftBlærekreftBlærekreftEMPTY
Blærekreftoperasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blerekreftoperasjonBlærekreftoperasjonBBlærekreftoperasjon (Cystoporstatektomi)Blærekreftoperasjon (Cystoporstatektomi)Blærekreftoperasjon (Cystoporstatektomi)BBlærekreftoperasjon (Cystoporstatektomi)EMPTY
Blærekreftoperasjon (TURB)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blerekreftoperasjon-turbBlærekreftoperasjon (TURB)BBlærekreftoperasjon (TURB)Blærekreftoperasjon (TURB)Blærekreftoperasjon (TURB)Blærekreftoperasjon (TURB)EMPTY
Bukspyttkjertelkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bukspyttkjertelkreftBukspyttkjertelkreftBVuovdačolgaráksáborasdávdaBukspyttkjertelkreftBukspyttkjertelkreftBukspyttkjertelkreftEMPTY
Bukspyttkjerteltransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bukspyttkjerteltransplantasjonBukspyttkjerteltransplantasjonBBukspyttkjerteltransplantasjonBukspyttkjerteltransplantasjonBukspyttkjerteltransplantasjonBukspyttkjerteltransplantasjonEMPTY
CO2 laserbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/co2-laserbehandlingCO2 laserbehandlingCLaserbehandling med CO2, hudLaserbehandling med CO2, hudLaserbehandling med CO2, hudLaserbehandling med CO2, hudEMPTY
Crohns sykdom - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/crohns-sykdom-operasjonCrohns sykdom - operasjonCCrohns sykdom - operasjonCrohns sykdom - operasjonCrohns sykdom - operasjonCrohns sykdom - operasjonEMPTY
CRS/HIPEC behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/crshipec-behandlingCRS/HIPEC behandlingCTarmkreft med spredning til bukhinne-CRS/HIPEC behandlingTarmkreft med spredning til bukhinne-CRS/HIPEC behandlingTarmkreft med spredning til bukhinne-CRS/HIPEC behandlingTarmkreft med spredning til bukhinne-CRS/HIPEC behandlingEMPTY
Dagslys PDThttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/dagslys-pdtDagslys PDTDDagslys-PDTDagslys-PDTDagslys-PDTDagslys-PDT[{"Title":"Villa derma","Department":"Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer|9b837af4-7f37-4891-b3ae-928bb0b40dca","Locations":"Villa Derma|fd3c15e2-b63b-4c2f-8b43-4eb44c8c6c3a","TitleExtension":" på Villa Derma","LocationQueryString":"?sted=villa-derma","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Rikshospitalet","Department":"Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer|9b837af4-7f37-4891-b3ae-928bb0b40dca","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" på Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":"874716782"}]
Endetarmskreft operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/endetarmskreft-operasjonEndetarmskreft operasjonEEndetarmskreftoperasjonEndetarmskreftoperasjonEndetarmskreftoperasjonEndetarmskreftoperasjonEMPTY
Endetarmskreft tilbakelegging av tarmhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/endetarmskreft-tilbakelegging-av-tarmEndetarmskreft tilbakelegging av tarmEEndetarmskreft – tilbakelegging av tarmEndetarmskreft – tilbakelegging av tarmEndetarmskreft – tilbakelegging av tarmEndetarmskreft – tilbakelegging av tarmEMPTY
Fargelaserbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fargelaserbehandlingFargelaserbehandlingFFargelaserbehandlingFargelaserbehandlingFargelaserbehandlingFargelaserbehandlingEMPTY
Fjerning av lymfekjertler ved testikkelkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fjerning-av-lymfekjertler-ved-testikkelkreftFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreftFFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreftFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreftFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreftFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreftEMPTY
Flatlushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/flatlusFlatlusFFlatlus - behandlingFlatlus - behandlingFlatlus - behandlingFlatlus - behandlingEMPTY
Fotodynamisk hudbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fotodynamisk-hudbehandlingFotodynamisk hudbehandlingFFotodynámalaš liikedikšunFotodynamisk behandlingFotodynamisk behandlingFotodynamisk behandling[{"Title":"Rikshospitalet","Department":"Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer|9b837af4-7f37-4891-b3ae-928bb0b40dca","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" på Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":"874716782"},{"Title":"Villa Derma","Department":"Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer|9b837af4-7f37-4891-b3ae-928bb0b40dca","Locations":"Villa Derma|fd3c15e2-b63b-4c2f-8b43-4eb44c8c6c3a","TitleExtension":" på Villa Derma","LocationQueryString":"?sted=villa-derma","FNSPOrganizationNumber":null}]
Fotoepikutantesthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fotoepikutantestFotoepikutantestFAllergi - fotoepikutantestAllergi - fotoepikutantestAllergi - fotoepikutantestAllergi - fotoepikutantestEMPTY
Frysebehandling av hudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/frysebehandling-av-hudFrysebehandling av hudFJiekŋadikšun liikkisFrysebehandling av hudFrysebehandling av hudFrysebehandling av hud[{"Title":"Olafiaklinikken","Department":"Olafiaklinikken|d8bf3043-6a2e-44c6-be8e-bf3cd40cec2b","Locations":"Olafiaklinikken - Trondheimsveien 2|c41ab656-7e65-4428-a1ed-57d7d23fd515","TitleExtension":" på Olafiaklinikken","LocationQueryString":"?sted=olafiaklinikken","FNSPOrganizationNumber":"975298744"},{"Title":"Villa Derma, Rikshospitalet","Department":"Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer|9b837af4-7f37-4891-b3ae-928bb0b40dca","Locations":"Villa Derma|fd3c15e2-b63b-4c2f-8b43-4eb44c8c6c3a","TitleExtension":" på Villa Derma, Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=villa-derma-rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":null}]
Fuktighetsbevarende behandling av hudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fuktighetsbevarende-behandling-av-hudFuktighetsbevarende behandling av hudFLávttasbisuheaddji liikedikšuFuktighetsbevarende behandling av hudenFuktighetsbevarende behandling av hudenFuktighetsbevarende behandling av hudenEMPTY
Galleveiskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/galleveiskreftGalleveiskreftGSáhppeborasdávdaGalleveiskreftGalleveiskreftGalleveiskreftEMPTY
Genital herpeshttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/genital-herpesGenital herpesGGenital herpes - behandlingGenital herpes - behandlingGenital herpes - behandlingGenital herpes - behandlingEMPTY
Genital soppinfeksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/genital-soppinfeksjonGenital soppinfeksjonGGenital soppinfeksjon - behandlingGenital soppinfeksjon - behandlingGenital soppinfeksjon - behandlingGenital soppinfeksjon - behandlingEMPTY
Gonorehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gonoreGonoreGGonoré - behandlingGonoré - behandlingGonoré - behandlingGonoré - behandlingEMPTY
Grensestrålebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/grensestralebehandlingGrensestrålebehandlingGGrensestrålebehandling av hudGrensestrålebehandling av hudGrensestrålebehandling av hudGrensestrålebehandling av hudEMPTY
Hemoroiderhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hemoroiderHemoroiderHHemoroiderHemoroiderHemoroiderHemoroider[{"Title":"Aker sykehus","Department":"Postoperativ Aker sykehus|3c9167a0-c235-41d2-898e-b36bbf13aac5","Locations":"Aker sykehus - Bygg 11|175842e4-0f6f-4cad-89ea-44dfcf717d0d","TitleExtension":" på Aker sykehus","LocationQueryString":"?sted=aker-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974588951"},{"Title":"Ullevål sykehus","Department":"Avdeling for gastro- og barnekirurgi|9c06ac40-890e-4023-b547-3d8f7f89e6cb","Locations":"Ullevål sykehus|1f912d2d-96b3-4b4d-999d-31544ca44efd","TitleExtension":" på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974589095"}]
HIV-forebyggende behandling - PrEP (Preeksponeringsprofylakse)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hiv-forebyggende-behandling-prep-preeksponeringsprofylakseHIV-forebyggende behandling - PrEP (Preeksponeringsprofylakse)HHIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)HIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)HIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)HIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)EMPTY
Hiv-testhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hiv-testHiv-testHHIV - behandlingHIV - behandlingHIV - behandlingHIV - behandlingEMPTY
Infliximab behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/infliximab-behandlingInfliximab behandlingIInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingInfliximab-behandlingEMPTY
Karlaserbehandling på hud i narkose for barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/karlaserbehandling-pa-hud-i-narkose-for-barnKarlaserbehandling på hud i narkose for barnKKarlaserbehandling på hud i narkose, barnKarlaserbehandling på hud i narkose, barnKarlaserbehandling på hud i narkose, barnKarlaserbehandling på hud i narkose, barnEMPTY
Kjønnsvorter kondylomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kjonnsvorter-kondylomKjønnsvorter kondylomKKondylom (kjønnsvorter) - behandlingKondylom (kjønnsvorter) - behandlingKondylom (kjønnsvorter) - behandlingKondylom (kjønnsvorter) - behandlingEMPTY
Klamydiahttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/klamydiaKlamydiaKKlamydia - behandlingKlamydia - behandlingKlamydia - behandlingKlamydia - behandlingEMPTY
Kombinert lystest og fotoepikutantesthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kombinert-lystest-og-fotoepikutantestKombinert lystest og fotoepikutantestKAllergi- kombinert lystest og fotoepikutantestAllergi - kombinert lystest og fotoepikutantestAllergi- kombinert lystest og fotoepikutantestAllergi- kombinert lystest og fotoepikutantestEMPTY
Kortisonbehandling med tabletterhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kortisonbehandling-med-tabletterKortisonbehandling med tabletterKKortison - behandling med tabletterKortisonbehandling med tabletterKortison - behandling med tabletterKortison - behandling med tabletterEMPTY
Kortisonbehandling på hudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kortisonbehandling-pa-hudKortisonbehandling på hudKKortison - behandling på hudKortisonbehandling på hudKortison - behandling på hudKortison - behandling på hudEMPTY
Kurretage (skraping)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kurretage-skrapingKurretage (skraping)KKurretage (skraping)Kurretage (skraping)Kurretage (skraping)Kurretage (skraping)EMPTY
Laserbehandling av kjønnsvorter (kondylomer)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/laserbehandling-av-kjonnsvorter-kondylomerLaserbehandling av kjønnsvorter (kondylomer)LKjønnsvorter - laserbehandlingKjønnsvorter - laserbehandlingKjønnsvorter - laserbehandlingKjønnsvorter - laserbehandling[{"Title":"Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer","Department":"Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer|9b837af4-7f37-4891-b3ae-928bb0b40dca","Locations":"","TitleExtension":", Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer","LocationQueryString":"?sted=avdeling-for-revmatologi-hud-og-infeksjonssykdommer","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Olafiaklinikken","Department":"Olafiaklinikken|d8bf3043-6a2e-44c6-be8e-bf3cd40cec2b","Locations":"Olafiaklinikken - Trondheimsveien 2|c41ab656-7e65-4428-a1ed-57d7d23fd515","TitleExtension":" ved Olafiaklinikken","LocationQueryString":"?sted=olafiaklinikken","FNSPOrganizationNumber":"975298744"},{"Title":"Ullevål sykehus","Department":"PO/Dagkirurgi|ddd3b3aa-5813-4363-80b3-1bf574291afa","Locations":"Ullevål sykehus - kvinneklinikken (bygg 8)|78fc6b55-2804-4e3e-b5fa-aa657e28050e","TitleExtension":" på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974589095"}]
Levende giver av nyrehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/levende-giver-av-nyreLevende giver av nyreLNyretransplantasjon - levende donorNyretransplantasjon - levende donorNyretransplantasjon - levende donorNyretransplantasjon - levende donorEMPTY
Leverkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/leverkreftLeverkreftLVuoivvasborasdávdaLeverkreftLeverkreftLeverkreftEMPTY
Levertransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/levertransplantasjonLevertransplantasjonLLevertransplantasjonLevertransplantasjonLevertransplantasjonLevertransplantasjonEMPTY
Lysbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lysbehandlingLysbehandlingLLysbehandlingLysbehandlingLysbehandlingLysbehandlingEMPTY
Lystesthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lystestLystestLAllergi - lystestAllergi - lystestAllergi - lystestAllergi - lystestEMPTY
Mitomycinbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mitomycinbehandlingMitomycinbehandlingMMitomycinbehandling -Mitomycinbehandling (cellegift)Blærekreft - Mitomycinbehandling (cellegift)Mitomycinbehandling - Mitomycinbehandling (cellegift)Mitomycinbehandling - Mitomycinbehandling (cellegift)EMPTY
Molluskerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/molluskerMolluskerMMollusker - behandlingMollusker - behandlingMollusker - behandlingMollusker - behandlingEMPTY
Mycoplasma genitaliumhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mycoplasma-genitaliumMycoplasma genitaliumMMykoplasma - genital - behandlingMykoplasma - genital - behandlingMykoplasma - genital - behandlingMykoplasma - genital - behandlingEMPTY
Måling av spyttproduksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/maling-av-spyttproduksjonMåling av spyttproduksjonMMåling av spyttproduksjonMåling av spyttproduksjonMåling av spyttproduksjonMåling av spyttproduksjonEMPTY
Måling av tåreproduksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/maling-av-tareproduksjonMåling av tåreproduksjonMShirmers test - måling av tåreproduksjonShirmers test - måling av tåreproduksjonShirmers test - måling av tåreproduksjonShirmers test - måling av tåreproduksjonEMPTY
Nevroendokrine svulsterhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nevroendokrine-svulsterNevroendokrine svulsterNNevroendokrina šattolmasatNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulsterNevroendokrine svulsterEMPTY
Nyrekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nyrekreftNyrekreftNMoninborasdávdaNyrekreftNyrekreftNyrekreftEMPTY
Nyretransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nyretransplantasjonNyretransplantasjonNNyretransplantasjonNyretransplantasjonNyretransplantasjonNyretransplantasjonEMPTY
Peniskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/peniskreftPeniskreftPPenisborasdávdaPeniskreftPeniskreftPeniskreftEMPTY
Pigmentforandringer i huden - laserbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/pigmentforandringer-i-huden-laserbehandlingPigmentforandringer i huden - laserbehandlingPPigmentforandringer i huden - laserbehandlingPigmentforandringer i huden - laserbehandlingPigmentforandringer i huden - laserbehandlingPigmentforandringer i huden - laserbehandlingEMPTY
Prikktesting (allergitest)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/prikktesting-allergitestPrikktesting (allergitest)PAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktestEMPTY
Prostatakrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/prostatakreftProstatakreftPOvdaráksáborasdávdaProstatakreftProstatakreftProstatakreftEMPTY
PUVA behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/puva-behandlingPUVA behandlingPPUVA-dikšuPUVA-behandlingPUVA-behandlingPUVA-behandlingEMPTY
Robotkirurgi prostatahttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/robotkirurgi-prostataRobotkirurgi prostataRProstatakreft - robotkirurgiProstatakreft - robotkirurgiProstatakreft - robotkirurgiProstatakreft - robotkirurgiEMPTY
Sacralsyste tvillinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sacralsyste-tvillingSacralsyste tvillingSTvilling (sacralcyste)Tvilling (sacralcyste)Tvilling (sacralcyste)Tvilling (sacralcyste)EMPTY
Sacralsystebehandling - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sacralsystebehandling-operasjonSacralsystebehandling - operasjonSTvillingoperasjon (sacralcyste)Tvillingoperasjon (sacralcyste)Tvillingoperasjon (sacralcyste)Tvillingoperasjon (sacralcyste)EMPTY
Sjenerende hårvekst - laserbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sjenerende-harvekst-laserbehandlingSjenerende hårvekst - laserbehandlingSSjenerende hårvekst - laserbehandlingSjenerende hårvekst - laserbehandlingSjenerende hårvekst - laserbehandlingSjenerende hårvekst - laserbehandlingEMPTY
Skabbhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skabbSkabbSSkabb - behandlingSkabb - behandlingSkabb - behandlingSkabb - behandlingEMPTY
Spiserørs- og magesekkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/spiserors-og-magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftSČotta ja čoavji - boras dávddaSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftEMPTY
Syfilishttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/syfilisSyfilisSSyfilis - behandlingSyfilis - behandlingSyfilis - behandlingSyfilis - behandlingEMPTY
Tarmkreft med spredning til bukhinnenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tarmkreft-med-spredning-til-bukhinnenTarmkreft med spredning til bukhinnenTTarmkreft med spredning til bukhinneTarmkreft med spredning til bukhinneTarmkreft med spredning til bukhinneTarmkreft med spredning til bukhinneEMPTY
Testikkelkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/testikkelkreftTestikkelkreftTBálločalbmeborasdávdaTestikkelkreftTestikkelkreftTestikkelkreftEMPTY
Trichomonas vaginalishttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trichomonas-vaginalisTrichomonas vaginalisTTrichomoas vaginalis - behandlingTrichomoas vaginalis - behandlingTrichomoas vaginalis - behandlingTrichomoas vaginalis - behandlingEMPTY
Tykk- og endetarmskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tykk-og-endetarmskreftTykk- og endetarmskreftTGassačoalle- ja maŋŋebuoideborasdávdaTykk- og endetarmskreftTykk- og endetarmskreftTykk- og endetarmskreftEMPTY
Tykktarmskreft - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tykktarmskreft-operasjonTykktarmskreft - operasjonTTykktarmskreft - operasjonTykktarmskreft - operasjonTykktarmskreft - operasjonTykktarmskreft - operasjonEMPTY
Undersøkelse, evt fjerning av testikkelhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/undersokelse-evt-fjerning-av-testikkelUndersøkelse, evt fjerning av testikkelUFjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkreftFjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkreftFjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkreftFjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkreftEMPTY
Venerisk lymfogranulom (LGV)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/venerisk-lymfogranulom-lgvVenerisk lymfogranulom (LGV)VLymfogranuloma venereum - behandlingLymfogranuloma venereum - behandlingLymfogranuloma venereum - behandlingLymfogranuloma venereum - behandlingEMPTY
Våtbandasjehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vatbandasjeVåtbandasjeVVåtbandasje (wet wrap)Våtbandasje (wet wrap)Våtbandasje (wet wrap)Våtbandasje (wet wrap)[{"Title":"Rikshospitalet","Department":"Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer|9b837af4-7f37-4891-b3ae-928bb0b40dca","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" på Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":"874716782"},{"Title":"Villa Derma","Department":"Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer|9b837af4-7f37-4891-b3ae-928bb0b40dca","Locations":"Villa Derma|fd3c15e2-b63b-4c2f-8b43-4eb44c8c6c3a","TitleExtension":" på Villa Derma","LocationQueryString":"?sted=villa-derma","FNSPOrganizationNumber":null}]

Avdeling for gastro- og barnekirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-gastro-og-barnekirurgiAvdeling for gastro- og barnekirurgi
Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-revmatologi-hud-og-infeksjonssykdommerAvdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer
Avdeling for transplantasjonsmedisinhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-transplantasjonsmedisinAvdeling for transplantasjonsmedisin
Avdeling for urologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-urologiAvdeling for urologi

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.