Olafiaklinikken

Olafiaklinikken er et lavterskeltilbud i spesialisthelsetjenesten. Hos oss kan du teste deg for seksuelt overførbare infeksjoner (soi). Du kan komme til oss uten avtale i drop-in. Det er også mulig å få timeavtale hvis du har en skriftlig henvisning fra fastlege.


 

Kveldstilbudet for MSM på tirsdager er stengt ut året (les evt mer i fanen under).

Les mer om Olafiaklinikken

Olafiaklinikken

Åpningstider


Les om hvor lang tid det bør gå mellom risiko og sikker test før du kommer til oss


Det er mulig å trekke kølapp før dørene åpnes, og det kan lønne seg å komme tidlig


Åpningstider drop-in
Mandag: Dørene åpnes kl. 11:00
Inntaket stenger kl. 17:00*
 
Tirsdag til fredag: Dørene åpner kl. 07:45
Inntaket stenger kl. 10:30*

Dette kan du få hjelp til

I drop-in tilbys tester for seksuelt overførbare infeksjoner.

Hvis du ikke har plager og kun ønsker en sjekk for klamydia trekk kølapp for testkit - klamydia.

Genitale hudsykdommer: Hvis fastlege henviser deg kan du få time til vurdering  av ulike ikke-akutte underlivsplager i hud og slimhinner, som kondylomer (kjønnsvorter), utflodsplager, herpes og andre genitale hudsykdommer.  


Kontakt fastlege ved:   

 • Generelle hudproblemer  
 • Mistanke om skabb  
 • Ønske om prevensjonsveiledning eller behov for resept på p-piller  
 • Spørsmål om graviditet/abort  
 • Rutinemessig celleprøve  
 • Vaksinasjon  
 • HIV-test i forbindelse med visumsøknad, forsikring, kunstig befruktning, attester, og liknende  
 • Seksuell dysfunksjon og  ereksjonssvikt  

Vanlige spørsmål

Hva er vindusperiode?
Vindusperiode er tiden det tar fra mulig smitte (risiko) til infeksjon kan utelukkes ved en prøve.
Har du behov for å sjekke deg for klamydia, mykoplasma og/eller gonoré må du vente 14 dager (fra risiko) før du tar prøven. Tas testen for tidlig risikere du at smitte ikke synes selv om du er smittet (falsk negativ test). For syfilis og hiv er ventetiden for sikker test 12 uker / 3 måneder. For hepatitt B og C 6 måneder.


Må jeg trekke kølapp?
Ja, alle pasienter må trekke kølapp og du kan spare tid på å trekke rett kølapp. Dette gjelder også hvis du har timeavtale eller kommer for prøvesvar. Du blir også ropt opp på kønummeret ditt senere av sykepleier/lege. Hvis du kun ønsker å ta en klamydiatest trekk kølapp for testkit - klamydia.


Hvorfor må jeg innom ekspedisjonen?
Du må innom ekspedisjonen for å registreres, dette gjelder også timeavtaler. I ekspedisjonen sjekkes adresse og telefonnummer. Når kønummeret ditt kommer opp på tavlen på venterommet går du til ekspedisjon (A eller B).


Kommer jeg direkte inn til lege?
I drop in møter du oftest sykepleier først som vurderer om du skal undersøkes av en lege i dag, om du skal få en timeavtale til lege, eller om du kan ta prøver selv. Noen problemstillinger må tas hos fastlege og vil ikke bli sendt videre til lege. Sykepleier tar også blodprøver av de som ønsker det.


Må jeg bli undersøkt av lege?
Ingen må undersøkes, men ved relevante plager vil sykepleier tilby legeundersøkelse (samme dag eller en timeavtale en annen dag). Legen kan se tegn på infeksjon, gi råd, veiledning og evt. starte behandling.
Hvis du ikke har plager er det sjelden man trenger å bli undersøkt. Da vil sykepleier evt. ta blodprøver av deg. Urin-, vaginal-, analprøver tar du vanligvis selv på toalettet.


Kan jeg være anonym?
Du har mulighet til å være anonym hvis du ønsker rådgivning eller en HIV-test, men du må kommer tilbake for å få prøvesvaret. Ønsker du andre prøver eller undersøkelse må du oppgi hvem du er.


Hvordan ivaretas personlige opplysninger?
Mange spørsmål som blir stilt av sykepleier og lege er personlige. Spørsmålene stilles for å gi deg best mulig hjelp. Alle opplysninger er taushetsbelagt. 


Innsyn og kjernejournal
Vårt datasystem har en sperring for innsyn i dokumenter og prøvesvar innad på Oslo universitetssykehus. Det er også sperret utad, men i kjernejounal vises besøkshistorikk i spesialisthelsetjenesten. Du må evt. selv begrense denne tilgangen (standard oppsett er at det vises).

Journalopplysninger leveres kun ut hvis du selv ønsker det. 


Hvor lang tid tar det å få svar på prøvene?
Prøvesvarene er som oftest klare 3-5 dager etter de ble tatt.


Hvordan får jeg svar på prøvene?
Dersom prøven(e) viser at du har en infeksjon og trenger behandling eller oppfølging vil du høre fra oss, vanligvis via sms. Sms blir ikke brukt som svar på hiv-test. Hører du ikke fra oss innen 10 virkedager er prøvene i orden.

Hvis du ønsker det, kan du møte personlig på Olafiaklinikken i poliklinikkens åpningstid for å få svar på dine prøver. Trekk da kølapp for prøvesvar.


NB! Du kan ikke ringe for å få svar på prøver.


Jeg fikk behandling da jeg var på Olafiaklinikken, hvorfor får jeg ikke prøvesvar på sms eller i posten?
Selv om du blir behandlet når du er her er det ikke sikkert at du hadde en seksuelt overførbar infeksjon. Trenger du ikke noe videre oppfølging eller kontroll så får du ikke tilbakemelding fra oss - selv om du altså fikk behandling ved besøket ditt.  


Kan jeg bestille time?
Kvinner som har sex med kvinner og menn som har sex med menn kan bestille time via MinJournal eller ringe sentralbordet.
Alle andre behandles etter drop-in prinsippet. Du trekker kølapp og får hjelp etter tur i drop-in tiden.


Kan jeg bruke Olafiaklinikken selv om jeg ikke er bosatt i Oslo og omegn?
Ja. Olafiaklinikken er åpen for alle, forutsatt at du kan komme tilbake til oss hvis det er behov for behandling eller kontroll. Vi formidler ikke personlige opplysninger eller medisinering pr. telefon eller mail.


Hvor kan jeg søke hjelp hvis jeg ikke bor i nærheten av Olafiaklinikken?
Ved sykehus i de største byene i Norge er sjekk for seksuelt overførbare infeksjoner underlagt hudavdelingen. De kan gi tilnærmet samme hjelp som ved Olafiaklinikken. Fastlegen din, vanlige helsesentre og ungdomshelsestasjoner kan også alle ta sjekk for de vanligste infeksjonene.


Timebestilling er normalt nødvendig.


Koster det noe å sjekke seg på Olafiaklinikken?
Sjekk og behandling for SOI som omfattes av smittevernloven (dette gjelder klamydia, gonoré, syfilis, HIV og hepatitt) er gratis i Norge. Dersom du oppsøker oss av andre årsaker og ikke mistenker smitte av en SOI, kreves egenandel etter gjeldende spesialistsatser.


HUSK at hvis du uteblir til en oppsatt time uten å gi beskjed senest virkedagen før, kreves du for et straffegebyr tilsvarende dobbel egenandelstakst.

Trekk rett kølapp

Drop-in
For deg som ønsker å teste deg.
Du vil møte sykepleier som vurderer om det er behov for å ta flere tester enn klamydia. Du får også tilbud om hiv/syfilis-test. Har du relevante plager er det mulighet for å bli vurdert av lege.

Timeavtale
For deg som har en timeavtale i dag. 

Prøvesvar
For deg som ønsker å gå igjennom resultatet på tidligere prøver.
Du får kun prøvesvaret, ikke behandling eller tilbud om nye tester. Ønsker du utskrift må du betale for det.

Testkit - klamydia

For deg som kun ønsker å ta en klamydiaprøve. Du vil få utlevert testkit i ekspedisjonen. Etter prøven er tatt er du ferdig.
Har du plager, eller en regelmessig / fast partner med påvist klamydia bør du komme i drop-in (se over).


Åpningstider for Testkit - klamydia

Mandag: 12:30 - 17:00  


Tirsdag: 08:15 - 11:00 og 12:00 - 14:30  


Onsdag: 08:15 - 11:00  


Torsdag og fredag: 08:15 - 11:00 og 12:00 - 14:30


Greit å vite ved besøk på Olafiaklinikken

Olafiaklinikken ligger i andre etasje. Du trekker en kølapp når du kommer ut fra heisen.

Kølapp maskin

Trekk en kølapp for drop in hvis du kommer for å sjekke deg, men ikke har en timeavtale.

Hvis du har tatt prøver og kommer for svar, trekker du kølapp for prøvesvar.
Har du en timeavtale (idag/nå) trekk  kølapp for timeavtale.

Vent til nummeret på kølappen vises på displayet på venterommet. Henvend deg så i ekspedisjon A eller B.

resepsjon
   
Ekspedisjon gir deg en strekkode som du skanner i en av pc-terminalene på venterommet.

scanner
 
Fyll ut skjemaet.

pc stasjon
Når du klikker "godkjenn" på skjemaet får sykepleier/lege beskjed om at du er klar til å bli ropt opp.

Det er ofte lang kø i drop in hos oss så ta gjerne med noe å lese på.

Mer informasjon om rutinene på Olafiaklinikken

Testkit - klamydia


For deg som kun ønsker å ta klamydiatest hos oss, har vi en "egen kø" for dette. Du trekker da kølapp for "Testkit - klamydia".

Du får kun tilbud om en klamydiatest med denne kølappen. Trenger du å møte sykepleier eller lege (f.eks ved plager) må du komme når drop-in er åpent og trekke kølapp for drop-in. 

Åpningstider for Testkit - klamydia:

Mandager: 12:30 - 17:00
Tirsdag: 08:15 - 11:00 og 12:00 - 14:30
Onsdag: 08:15 - 11:00
Torsdag og fredag: 08:15 - 11:00 og 12:00 - 14:30

Menn som har sex med menn

Timebestilling for MSM  

 • Gå inn på min journal   
 • Legg inn "Bestill time msm/ksk"
 • Fyll ut alle påkrevde felt   
 • For at vi skal kunne gi deg best mulig hjelp legg inn noe i begrunnelse under "Timeavtalen som skal endres" (selv om du først nå bestiller time). Skriv f.eks. "ønsker sjekk, har ingen plager", "ønsker sjekk, svir når jeg tisser", "ønsker sjekk, har møtt noen som har fått påvist gonoré", "ønsker hepatitt B vaksine"  
 • Skriv gjerne noe om dager/tidpunkt som passer. Du er selvfølgelig også velkommen i drop-in eller til kveldstilbudet på tirsdager


For rådgivning over telefonen: ring sentralbodet på 23075840 og spør etter vakthavende sykepleier (se telefontider lenger ned) 

Menn som har sex med menn, hjemmetestpakke


Les dette før du bestiller

 • Pakken inneholder utstyr for å teste deg for klamydia (urin og anus) og gonoré (urin, anus og hals)  
 • Hvis du har plager anbefaler vi at du kommer til klinikken i drop-in for undersøkelse
 • Husk å vente minst 14 dager etter at du har vært i smitterisiko før du tar en prøve, det er for å unngå falske negative prøvesvar (vindusperiode)  
 • Hjemmetesten er tilgjengelig for de som bor i Oslo og Akershus. Når vi har mottatt bestillingen din, sender vi deg utstyr og nødvendig informasjon i en diskré konvolutt kostnadsfritt
 • Husk å sende tilbake utfylt skjema, adresse og telefonnummer  
 • Prøveglassene må merkes med vedlagt etikett med navn  
 • Transportrøret som prøveglasset ligger i trenger ikke å merkes  


Du må selv betale porto på returkonvolutten (A-post 2-4 cm). Hvis du velger å komme til klinikken og levere prøven trenger du ikke porto. Legg den da i hvit postkasse ved heisen en hverdag før kl.14:30.   


Du bestiller pakken med prøveutstyr her 
Husk å komme innom klinikken for blodprøver når du har behov for det.

Se her hvordan du tar prøvene hjemme, eller bruk QR-koden.       


QR kode til youtube film om hjemmetest for msm

 Instruksvideo om hvordan du tar de forskjellige prøvene.   

Kveldstilbud for menn som har sex med menn

Pga økt pågang og lange ventelister for PrEP har vi ikke kapasitet til å drive Kveldstilbudet i høst. Vi planlegger å starte opp igjen januar 2020. Ønsker du å teste deg kan du bestille en time, komme i drop-in på dagtid, eller bestille en hjemmetestpakke (se fanen over).

Kvinner som har sex med kvinner

Kvinner som har sex med kvinner (KSK) kan bestille time for sjekk.


 • Gå inn på min journal       
 • Fyll ut alle felt som må fylles ut, begrunnelse; skriv om du har plager eller har ikke plager         
 • KSK kan også komme for en soisjekk i ordinær drop-in alle dager.


Seksuelt overførbare infeksjoner smitter blant annet via slimhinnekontakt, fingre og sexleketøy.
Noen soi gir lite eller ingen symptomer/plager, og man kan smitte andre uten å vite om det. De vanligste tegn på infeksjon kan være forandret utflod, svie, sår, kløe eller bare et diffust ubehag.


Bakteriell vaginose (BV) overføres ved sex. Det defineres ikke som en infeksjon, men som en ubalanse i skjedens bakterieflora. BV kan for en del kvinner være assosiert med mye plager og kan gi komplikasjoner ved svangerskap eller være et problem for den som ønsker å bli gravid. BV øker også risikoen for å bli smittet med soi. Forekomsten av celleforandringer og livmorhalskreft er, i følge undersøkelser, ikke lavere blant KSK enn blant kvinner som utelukkende har sex med menn og KSK anbefales å følge nasjonalt screeningsprogram for livmorhalskreft.


Selv om man ikke har noen symptomer anbefaler vi regelmessig testing ved partnerbytte.

PEP - forebygge hivsmitte

PEP står for post eksponeringsprofylakse, det vil si "forebygging etter en risiko". Medisinen tas som tabletter og gis for å minske sjansen for å bli smittet med hiv etter en mulig smitterisiko. Det er viktig å komme i gang så raskt som mulig etter en risiko, helst innen 4 timer. Etter 48 timer er PEP oftest ikke aktuelt.  Hvis du bor eller oppholder deg i Oslo og ønsker PEP skal du henvende deg til Oslo kommunale legevakt i Storgata som er døgnåpen alle dager. Hvis du oppholder deg på andre plasser i Norge tar du kontakt med legevakt eller akuttmottak. Risiko kan f.eks. være kondomsprekk eller ubeskyttet analt/vaginalt samleie med hivpositiv partner som ikke står på behandling. Det kan også være en partner med ukjent hiv-status men som kommer fra et land eller miljø hvor forekomsten av hiv er høy.

Som regel anbefales ikke PEP hvis partner kommer fra land eller miljø hvor det er liten forekomst av hiv, eller partner er hiv-positiv og  går på behandling
og prøvene viser liten virusmengde i blodet. PEP anbefales sjelden etter oralsex. For andre situasjoner enn seksuell risiko, hvor PEP kan være aktuelt går det å lese mer på folkehelseinstituttets nettsider.
Behandlingen varer i 4 uker og kan være forbundet med bivirkninger.


Referanse: Norske forening for infeksjonsmedisin

Preeksponeringsprofylakse, PrEP

Pågangen for vurderinger for oppstart av forebyggende hiv-behandling (PrEP) ved Olafiaklinikken har blitt så stor at ventetiden ved klinikken for time til en første vurdering er på ca 12 måneder. Hvis du bor i Oslo-området kan du be om å bli henvist til Ahus eller Vestre Viken som også tilbyr behandling.

Hvis du ikke bor i Oslo, henvend deg til infeksjonspoliklinikk eller venereologisk klinikk i ditt helseforetak for å få en PrEP-vurdering, eller til din fastlege for videre henvisning.

Hva er PrEP?

PrEP er hiv-forebyggende behandling og står for preeksponeringsprofylakse. Det innebærer at hiv negative personer tar tabletter for å minske risiko for hivsmitte.      


Les mer  grunnleggende informasjon om PrEP


Få mer praktisk informasjon om PrEP for brukere


Nyttig  informasjon om resepter og PrEP- oppfølging


Ny informasjon fra og med 01.01.18 om H-reseptordning   


Hvordan kontakter jeg Olafiaklinikken for vurdering/oppstart av PrEP?


Du må henvises (skriftlig) til klinikken av fastlege eller annen lege       


Vi sender innkallelse til vurderingstime per brev (Forsikre deg om at du har registrert riktig adresse i henvisningen)       


Pre-exposure prophylaxis PrEP (english)


Owing to the unexpectedly large demand for PrEP treatment that we have received, the current estimated waiting time for the first appointment is 12 months. It is also possible to ask your family doctor for a referral to Ahus, if you live in the Oslo area. If you live outside Oslo, you can ask to be referred to your local infectious diseases clinic. 


What is PrEP?

PrEP is an abbreviation for Pre-Exposure Prophylaxis. It is a preventive measure against HIV infection.
PrEP means that HIV-negative individuals take tablets to reduce their risk of being infected with HIV. So far, Truvada is the only medication used in PrEP treatment. It contains the active agents tenofovir and emtricitabine.
PrEP is recommended as a supplement in HIV prevention work in combination with condom use, among other things.
PrEP is not a 100% guarantee against contracting HIV. However, research shows that PrEP treatment in the form of Truvada is highly effective if used correctly. Globally, a very small number of cases have been registered where people undergoing PrEP treatment have become infected with HIV despite using the medication correctly. Taking these drugs is not without risk, however, and they do have known side effects.


 • PrEP does not provide 100% protection
 • PrEP does not protect against other STIs
 • PrEP can affect renal function and bone density
 • PrEP is only effective when you take the tablets as recommended


Do I need PrEP?

Consider PrEP if you are HIV-negative and at high risk of being infected.

For example if:

 • You have an HIV-positive partner who is not receiving HIV treatment
 • You have recently had a rectal STI (sexually transmitted infection)
 • You have recently used PEP
 • You find it difficult to always use a condom for anal sex
 • You frequently have sex without a condom with someone at high risk of HIV infection


PrEP is not for you

if you are already HIV-positive


Who can use PrEP?

In order to be eligible for PrEP, you must be HIV-negative and at considerable risk of being infected. It is therefore very important to know your HIV status before starting on this medication. If you are already infected with HIV, PrEP treatment can cause resistance to develop, which means that future treatment of your HIV infection may be more challenging. Such complications are particularly likely to arise during the window period. It is therefore important that you are honest with us about when you last had unprotected sex, so that we can assess whether the results of the tests we carry out are reliable.


How is PrEP used?

PrEP can be used in two different ways. One PrEP regimen consists of taking the tablets every day (continuously), while the other regimen involves taking tablets as necessary (intermittently).


Continuous treatment means taking one pill per day. This PrEP regimen is suitable for you if you have many sexual partners all the time or if it is unpredictable when you are going to have sex.


In an intermittent treatment regimen, you take two tablets 2–24 hours before sexual contact, and then one tablet per day. The last tablets are taken 24 and 48 hours after your last high-risk exposure (unprotected sex). It is important not to take more than seven tablets per week. The intermittent PrEP regimen is more suitable for people who rarely have sex, for example if you only have sex when travelling abroad, only have sex at weekends etc.


How can I start PrEP?

You can contact the Olafia Clinic for an appointment to discuss PrEP and your wish to start on PrEP treatment. It is important to map your sexual habits in order to give you the best possible treatment and follow-up.


We are two nurses and two doctors who conduct PrEP assessment interviews, and if you start taking PrEP, you will meet one of us four at all your consultations.


We hold assessment interviews for PrEP every Thursday. On Fridays, we hold follow-up consultations.


In parallel with PrEP being made available, a study is being initiated to evaluate the service. You will be given information about this study and will be invited to participate. 


How do I contact the Olafia Clinic to schedule an appointment for assessment for PrEP/PrEP?  

 • Your GP must refer (written) you to us for a PrEP interview
 • We will send you a letter inviting you to an assessment interview.
 • Make sure that the address registered is correct


How are people who start PrEP treatment followed up?

If you start PrEP treatment, it is very important that you come for a check-up every three months. We need to map your experience of using the medication, and you can raise any questions or problems associated with its use that you want to discuss. It is also important to test you and, if necessary, treat you for any STIs. In addition, we have to take blood samples every three months to check your renal function. We also check your bone mineralisation once a year. These check-ups are important, as the medication could affect these functions.

It is in connection with these check-ups that your prescription for PrEP medication can be renewed if you wish to continue using it.
Several studies have shown that PrEP offers a high degree of protection against  HIV infection, but it is not a 100% guarantee against infection.
PrEP does not protect users against other STIs. It is therefore recommended to use PrEP in combination with condoms, regular testing every three months and treatment of STIs.


Changes to “PrEP follow-up” at Olafiaklinikken, June 2019

Until recently everyone receiving PrEP from Olafiaklinikken received an sms with their  appointment, as well as a “reminder” sms  24 hours  prior to planned appointment.


We are trying to improve our service and use our resources more effectively. The following changes have been implemented as of June 2019.
1. Tests (blood and STI testing) are taken at Olafiaklinikken  1-2 weeks before your PrEP appointment, (see below ”PrEP test taking”).  You will not receive sms to remind you to attend for testing.

2. We have introduced telephone consultations for many users. Date and time of your telephone consultation will be arranged when you attend for PrEP test taking.


You are responsible for attending for testing every 3 months. We will not call you in or remind you. If you do not attend for testing, you will not receive a telephone consultation and thereby will not receive a new prescription


PrEP test taking

 • Testing (blood and STI tests ) is available on a “ drop-in basis” at Olafiaklinikken every Tuesday and Thursday between Kl 08.00-10.30 and  Kl 12.00-13.30. 
 • Press a ticket for “Timeavtale/appointment” and inform reception (ekspedisjon B) that you are attending for PREP testing. There is a dedicated system for this.


Telephone consultation

1. The doctor will confirm that PREP is still indicated, go through your test results and renew your prescription if appropriate.  If there are abnormalities in your tests which cannot be managed on the phone, or other challenges arise, we will arrange for an appointment at the clinic to meet a PREP doctor/ nurse.
2. We aim to review you at the clinic at least annually (once a year)
3. We would like to highlight, that our computer system cannot differentiate between telephone appointments and normal appointments. A default “reminder sms” is therefore generated for everyone who has any appointment with us.  It states that you must attend for your appointment at Trondheimsveien 2. If you have a telephone consultation you should of course NOT attend the clinic.
The doctor will ring you at your appointment time.

PrEP for fastleger

Skjema for fornyelse av PrEP på H-resept

Veileder for helsepersonell  

PrEP brosjyren

Link til http://hivfag.no/smitte-pep#smitterisiko  

Vulvapoliklinikken

Vulvapoliklinikken er et landsdekkende tilbud for undersøkelse og behandling av kvinner med kroniske genitale hudsykdommer og smertetilstander i vulva. For vurdering ved Vulvapoliklinikken må du henvises fra hudspesialist eller gynekolog. Ved poliklinikken møter du spesialopplærte sykepleiere og spesialister i hudsykdommer og gynekologi.
Henvisninger sendes gynekologisk poliklinikk OUS Ullevål.
Vulvapoliklinikken er lokalisert i Olafiaklinikkens lokaler i Trondheimsveien 2, bygg N.

For helsepersonell

      

I tillegg til å drive poliklinikken formidler vi kompetanse gjennom å gi helsepersonell muligheten til å hospitere hos oss.  

Hospiteringstilbudet er beregnet på leger, sykepleiere, helsesøstre eller jordmødre som jobber med tilsvarende problemstillinger.   

På nettsidene til Nasjonal Kompetansetjeneste for Seksuelt Overførte Infeksjoner kan du finne prosedyrer for behandling og oppfølging av soi.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Trondheimsveien 2, Bygg N, 2. etg.

 

 

Besøkstider
mandag kl. 11:00 -17:00
tirsdag - fredag kl. 07:45 -10:30
Telefon
23 07 58 40
mandag - tirsdag kl. 09:00-11:00 og 12:00-13:30
onsdag tlf stengt
torsdag - fredag kl. 09:00-11:00 og 12:00-13:30
Inntaket i drop-in kan bli stengt tidligere ved for stor pågang. Prøvesvar oppgis ikke over telefonen
E-post
Postadresse

Postboks 4763
0506 OSLO

Trondheimsveien 2 - Olafiaklinikken
Besøksadresse
Trondheimsveien 2(Kart)

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Artikler fra Olafiaklinikken

Blodprøvehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodproveBlodprøveBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Flatlushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/flatlusFlatlusFFlatlus - behandlingFlatlus - behandlingFlatlus - behandlingFlatlus - behandling
Frysebehandling av hudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/frysebehandling-av-hudFrysebehandling av hudFJiekŋadikšun liikkisFrysebehandling av hudFrysebehandling av hudFrysebehandling av hud
Genital herpeshttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/genital-herpesGenital herpesGGenital herpes - behandlingGenital herpes - behandlingGenital herpes - behandlingGenital herpes - behandling
Genital soppinfeksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/genital-soppinfeksjonGenital soppinfeksjonGGenital soppinfeksjon - behandlingGenital soppinfeksjon - behandlingGenital soppinfeksjon - behandlingGenital soppinfeksjon - behandling
Gonorehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gonoreGonoreGGonoré - behandlingGonoré - behandlingGonoré - behandlingGonoré - behandling
HIV-forebyggende behandling - PrEP (Preeksponeringsprofylakse)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hiv-forebyggende-behandling-prep-preeksponeringsprofylakseHIV-forebyggende behandling - PrEP (Preeksponeringsprofylakse)HHIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)HIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)HIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)HIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)
Hiv-testhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hiv-testHiv-testHHIV - behandlingHIV - behandlingHIV - behandlingHIV - behandling
Kjønnsvorter kondylomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kjonnsvorter-kondylomKjønnsvorter kondylomKKondylom (kjønnsvorter) - behandlingKondylom (kjønnsvorter) - behandlingKondylom (kjønnsvorter) - behandlingKondylom (kjønnsvorter) - behandling
Klamydiahttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/klamydiaKlamydiaKKlamydia - behandlingKlamydia - behandlingKlamydia - behandlingKlamydia - behandling
Laserbehandling av kjønnsvorter (kondylomer)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/laserbehandling-av-kjonnsvorter-kondylomerLaserbehandling av kjønnsvorter (kondylomer)LKjønnsvorter - laserbehandlingKjønnsvorter - laserbehandlingKjønnsvorter - laserbehandlingKjønnsvorter - laserbehandling
Molluskerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/molluskerMolluskerMMollusker - behandlingMollusker - behandlingMollusker - behandlingMollusker - behandling
Mycoplasma genitaliumhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mycoplasma-genitaliumMycoplasma genitaliumMMykoplasma - genital - behandlingMykoplasma - genital - behandlingMykoplasma - genital - behandlingMykoplasma - genital - behandling
Skabbhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skabbSkabbSSkabb - behandlingSkabb - behandlingSkabb - behandlingSkabb - behandling
Syfilishttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/syfilisSyfilisSSyfilis - behandlingSyfilis - behandlingSyfilis - behandlingSyfilis - behandling
Trichomonas vaginalishttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trichomonas-vaginalisTrichomonas vaginalisTTrichomoas vaginalis - behandlingTrichomoas vaginalis - behandlingTrichomoas vaginalis - behandlingTrichomoas vaginalis - behandling
Venerisk lymfogranulom (LGV)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/venerisk-lymfogranulom-lgvVenerisk lymfogranulom (LGV)VLymfogranuloma venereum - behandlingLymfogranuloma venereum - behandlingLymfogranuloma venereum - behandlingLymfogranuloma venereum - behandling

Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjonerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-revmatologi-hud-og-infeksjonssykdommer/olafiaklinikken/nasjonal-kompetansetjeneste-for-seksuelt-overforbare-infeksjonerNasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.