Olafiaklinikken

Olafiaklinikken er et lavterskeltilbud i spesialisthelsetjenesten. Hos oss kan du teste deg for seksuelt overførbare infeksjoner (soi). Du kan komme til oss uten avtale i drop-in. Det er også mulig å få timeavtale hvis du har en skriftlig henvisning fra fastlege.


Det ikke lenger mulig å bestille hjemmetest for klamydia. Tilbudet ble erstattet med mulighet for å komme og hente utstyr for å ta en klamydiatest på klinikken (se Testkit - klamydia lenger ned).

Les mer om Olafiaklinikken

Olafiaklinikken

Dette kan du få hjelp til

Vanlige spørsmål

Hva er vindusperiode?

Vindusperiode er tiden det tar fra mulig smitte (risiko) til infeksjon kan utelukkes ved en prøve.
Har du behov for å sjekke deg for klamydia, mykoplasma og/eller gonoré må du vente 14 dager (fra risiko) før du tar prøven. Tas testen for tidlig risikere du at smitte ikke synes selv om du er smittet (falsk negativ test). For syfilis og hiv er ventetiden for sikker test 12 uker / 3 måneder. For hepatitt B og C 6 måneder.

Må jeg trekke kølapp?

Ja, alle pasienter må trekke kølapp og du kan spare tid på å trekke rett kølapp. Dette gjelder også hvis du har timeavtale eller kommer for prøvesvar. Du blir også ropt opp på kønummeret ditt senere av sykepleier/lege. Hvis du kun ønsker å ta en klamydiatest trekk kølapp for testkit - klamydia.

Hvorfor må jeg innom ekspedisjonen?

Du må innom ekspedisjonen for å registreres, dette gjelder også timeavtaler. I ekspedisjonen sjekkes adresse og telefonnummer. Når kønummeret ditt kommer opp på tavlen på venterommet går du til ekspedisjon (A eller B).

Kommer jeg direkte inn til lege?

I drop in møter du oftest sykepleier først som vurderer om du skal undersøkes av en lege i dag, om du skal få en timeavtale til lege, eller om du kan ta prøver selv. Noen problemstillinger må tas hos fastlege og vil ikke bli sendt videre til lege. Sykepleier tar også blodprøver av de som ønsker det.

Må jeg bli undersøkt av lege?

Ingen må undersøkes, men ved relevante plager vil sykepleier tilby legeundersøkelse (samme dag eller en timeavtale en annen dag). Legen kan se tegn på infeksjon, gi råd, veiledning og evt. starte behandling. 

Hvis du ikke har plager er det sjelden man trenger å bli undersøkt. Da vil sykepleier evt. ta blodprøver av deg. Urin-, vaginal-, analprøver tar du vanligvis selv på toalettet.

Kan jeg være anonym?

Du har mulighet til å være anonym hvis du ønsker rådgivning eller en HIV-test, men du må kommer tilbake for å få prøvesvaret. Ønsker du andre prøver eller undersøkelse må du oppgi hvem du er.

Hvordan ivaretas personlige opplysninger?

Mange spørsmål som blir stilt av sykepleier og lege er personlige. Spørsmålene stilles for å gi deg best mulig hjelp. Alle opplysninger er taushetsbelagt. 

Innsyn og kjernejournal: 
Vårt datasystem har en sperring for innsyn i dokumenter og prøvesvar innad på Oslo universitetssykehus. Det er også sperret utad, men i kjernejounal vises besøkshistorikk i spesialisthelsetjenesten. Du må evt. selv begrense denne tilgangen (standard oppsett er at det vises).  

Journalopplysninger leveres kun ut hvis du selv ønsker det. 

Hvor lang tid tar det å få svar på prøvene?

Prøvesvarene er som oftest klare 3-5 dager etter de ble tatt.

Hvordan får jeg svar på prøvene?

Dersom prøven(e) viser at du har en infeksjon og trenger behandling eller oppfølging vil du høre fra oss, vanligvis via sms. Sms blir ikke brukt som svar på hiv-test. Hører du ikke fra oss innen 10 virkedager er prøvene i orden. 

Hvis du ønsker det, kan du møte personlig på Olafiaklinikken i poliklinikkens åpningstid for å få svar på dine prøver. Trekk da kølapp for timeavtale.

NB! Du kan ikke ringe for å få svar på prøver.

Jeg fikk behandling da jeg var på Olafiaklinikken, hvorfor får jeg ikke prøvesvar på sms eller i posten?

Selv om du blir behandlet når du er her er det ikke sikkert at du hadde en seksuelt overførbar infeksjon. Trenger du ikke noe videre oppfølging eller kontroll så får du ikke tilbakemelding fra oss - selv om du altså fikk behandling ved besøket ditt.  

Kan jeg bestille time?

Kvinner som har sex med kvinner og menn som har sex med menn kan bestille time via MinJournal eller ringe sentralbordet. 
Alle andre behandles etter drop-in prinsippet. Du trekker kølapp og får hjelp etter tur i drop-in tiden. 

Kan jeg bruke Olafiaklinikken selv om jeg ikke er bosatt i Oslo og omegn?

Ja. Olafiaklinikken er åpen for alle, forutsatt at du kan komme tilbake til oss hvis det er behov for behandling eller kontroll. Vi formidler ikke personlige opplysninger eller medisinering pr. telefon eller mail.

Hvor kan jeg søke hjelp hvis jeg ikke bor i nærheten av Olafiaklinikken?

Ved sykehus i de største byene i Norge er sjekk for seksuelt overførbare infeksjoner underlagt hudavdelingen. De kan gi tilnærmet samme hjelp som ved Olafiaklinikken. Fastlegen din, vanlige helsesentre og ungdomshelsestasjoner kan også alle ta sjekk for de vanligste infeksjonene. Timebestilling er normalt nødvendig. 

Koster det noe å sjekke seg på Olafiaklinikken?

Sjekk og behandling for SOI som omfattes av smittevernloven (dette gjelder klamydia, gonoré, syfilis, HIV og hepatitt) er gratis i Norge. Dersom du oppsøker oss av andre årsaker og ikke mistenker smitte av en SOI, kreves egenandel etter gjeldende spesialistsatser.

HUSK at hvis du uteblir til en oppsatt time uten å gi beskjed senest virkedagen før, kreves du for et straffegebyr tilsvarende dobbel egenandelstakst.

Trekk rett kølapp

Drop-in:

For deg som ønsker å teste deg.
Du vil møte sykepleier som vurderer om det er behov for å ta flere tester enn klamydia. Du får også tilbud om hiv/syfilis-test. Har du relevante plager er det mulighet for å bli vurdert av lege.

Timeavtale:

For deg som har en timeavtale i dag.


Prøvesvar:

For deg som ønsker å gå igjennom resultatet på tidligere prøver.
Du får kun prøvesvaret, ikke behandling eller tilbud om nye tester. Ønsker du utskrift må du betale for det.

Testkit - klamydia:
For deg som kun ønsker å ta en klamydiaprøve. Du vil få utlevert testkit i ekspedisjonen. Etter prøven er tatt er du ferdig.
Har du plager, eller en regelmessig / fast partner med påvist klamydia bør du komme i drop-in (se over).
 

Åpningstider for Testkit - klamydia

  • Mandag: 10:45 - 17:00
  • Tirsdag: 07:30 - 11:00 og 12:00 - 14:30
  • Onsdag: 07:30 - 11:00
  • Torsdag og fredag: 07:30 - 11:00 og 12:00 - 14:30


Kontakt

Oppmøtested

Trondheimsveien 2, Bygg N, 2. etg.

 

 

Besøkstider
mandag kl. 11-17
tirsdag kl. 07:45-10:30 (Kveldstilbudet for menn som har sex med menn fra kl. 15:30-19:30)
onsdag - fredag kl. 07:45-10:30
Telefon
23075840
mandag - tirsdag kl. 09:00-11:00 og 12:00-13:30
onsdag tlf stengt
torsdag - fredag kl. 09:00-11:00 og 12:00-13:30
Prøvesvar oppgis ikke over telefonen
E-post
Postadresse

Postboks 4763
0506 OSLO

Trondheimsveien 2 - Olafiaklinikken
Besøksadresse
Trondheimsveien 2(Google maps)

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Artikler fra Olafiaklinikken

Blodprøvehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodproveBlodprøveBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve[{"Title":"Aker sykehus","Department":"Avdeling for medisinsk biokjemi|5bd86ecb-8f56-4a61-b956-9c0f56c9e54d","Locations":"Aker sykehus|c4ede842-6459-4252-afaf-52cadba27328","TitleExtension":" på Aker sykehus","LocationQueryString":"?sted=aker-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974588951"},{"Title":"Olafiaklinikken ","Department":"Olafiaklinikken|d8bf3043-6a2e-44c6-be8e-bf3cd40cec2b","Locations":"Olafiaklinikken - Trondheimsveien 2|c41ab656-7e65-4428-a1ed-57d7d23fd515","TitleExtension":"på Olafiaklinikken","LocationQueryString":"?sted=olafiaklinikken-","FNSPOrganizationNumber":"975298744"},{"Title":"Radiumhospitalet","Department":"Avdeling for medisinsk biokjemi|5bd86ecb-8f56-4a61-b956-9c0f56c9e54d","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","TitleExtension":" på Radiumhospitalet","LocationQueryString":"?sted=radiumhospitalet","FNSPOrganizationNumber":"974707152"},{"Title":"Rikshospitalet (barn)","Department":"Avdeling for medisinsk biokjemi|5bd86ecb-8f56-4a61-b956-9c0f56c9e54d","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" for barn på Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet-barn","FNSPOrganizationNumber":"874716782"},{"Title":"Rikshospitalet (voksne)","Department":"Avdeling for medisinsk biokjemi|5bd86ecb-8f56-4a61-b956-9c0f56c9e54d","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" på Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet-voksne","FNSPOrganizationNumber":"874716782"},{"Title":"Ullevål sykehus, bygg 9/barnesenteret (barn)","Department":"Avdeling for medisinsk biokjemi|5bd86ecb-8f56-4a61-b956-9c0f56c9e54d","Locations":"Ullevål sykehus - barnesenteret (bygg 9)|e65f821a-aad2-4355-8ac1-3808989438ba","TitleExtension":" for barn på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus-bygg-9barnesenteret-barn","FNSPOrganizationNumber":"974589095"},{"Title":"Ullevål sykehus, bygg 3 (voksne)","Department":"Avdeling for medisinsk biokjemi|5bd86ecb-8f56-4a61-b956-9c0f56c9e54d","Locations":"Ullevål sykehus - bygg 3|58970d48-cfc3-4abb-8d80-62899289f573","TitleExtension":" på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus-bygg-3-voksne","FNSPOrganizationNumber":"974589095"}]
Flatlushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/flatlusFlatlusFFlatlus - behandlingFlatlus - behandlingFlatlus - behandlingFlatlus - behandlingEMPTY
Frysebehandling av hudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/frysebehandling-av-hudFrysebehandling av hudFJiekŋadikšun liikkisFrysebehandling av hudFrysebehandling av hudFrysebehandling av hud[{"Title":"Olafiaklinikken","Department":"Olafiaklinikken|d8bf3043-6a2e-44c6-be8e-bf3cd40cec2b","Locations":"Olafiaklinikken - Trondheimsveien 2|c41ab656-7e65-4428-a1ed-57d7d23fd515","TitleExtension":" på Olafiaklinikken","LocationQueryString":"?sted=olafiaklinikken","FNSPOrganizationNumber":"975298744"},{"Title":"Villa Derma, Rikshospitalet","Department":"Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer|9b837af4-7f37-4891-b3ae-928bb0b40dca","Locations":"Villa Derma|fd3c15e2-b63b-4c2f-8b43-4eb44c8c6c3a","TitleExtension":" på Villa Derma, Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=villa-derma-rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":null}]
Genital herpeshttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/genital-herpesGenital herpesGGenital herpes - behandlingGenital herpes - behandlingGenital herpes - behandlingGenital herpes - behandlingEMPTY
Genital soppinfeksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/genital-soppinfeksjonGenital soppinfeksjonGGenital soppinfeksjon - behandlingGenital soppinfeksjon - behandlingGenital soppinfeksjon - behandlingGenital soppinfeksjon - behandlingEMPTY
Gonorehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gonoreGonoreGGonoré - behandlingGonoré - behandlingGonoré - behandlingGonoré - behandlingEMPTY
HIV-forebyggende behandling - PrEP (Preeksponeringsprofylakse)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hiv-forebyggende-behandling-prep-preeksponeringsprofylakseHIV-forebyggende behandling - PrEP (Preeksponeringsprofylakse)HHIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)HIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)HIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)HIV-forebyggende behandling, PrEP (preeksponeringsprofylakse)EMPTY
Hiv-testhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hiv-testHiv-testHHIV - behandlingHIV - behandlingHIV - behandlingHIV - behandlingEMPTY
Kjønnsvorter kondylomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kjonnsvorter-kondylomKjønnsvorter kondylomKKondylom (kjønnsvorter) - behandlingKondylom (kjønnsvorter) - behandlingKondylom (kjønnsvorter) - behandlingKondylom (kjønnsvorter) - behandlingEMPTY
Klamydiahttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/klamydiaKlamydiaKKlamydia - behandlingKlamydia - behandlingKlamydia - behandlingKlamydia - behandlingEMPTY
Laserbehandling av kjønnsvorter (kondylomer)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/laserbehandling-av-kjonnsvorter-kondylomerLaserbehandling av kjønnsvorter (kondylomer)LKjønnsvorter - laserbehandlingKjønnsvorter - laserbehandlingKjønnsvorter - laserbehandlingKjønnsvorter - laserbehandling[{"Title":"Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer","Department":"Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer|9b837af4-7f37-4891-b3ae-928bb0b40dca","Locations":"","TitleExtension":", Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer","LocationQueryString":"?sted=avdeling-for-revmatologi-hud-og-infeksjonssykdommer","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Olafiaklinikken","Department":"Olafiaklinikken|d8bf3043-6a2e-44c6-be8e-bf3cd40cec2b","Locations":"Olafiaklinikken - Trondheimsveien 2|c41ab656-7e65-4428-a1ed-57d7d23fd515","TitleExtension":" ved Olafiaklinikken","LocationQueryString":"?sted=olafiaklinikken","FNSPOrganizationNumber":"975298744"},{"Title":"Ullevål sykehus","Department":"PO/Dagkirurgi|ddd3b3aa-5813-4363-80b3-1bf574291afa","Locations":"Ullevål sykehus - kvinneklinikken (bygg 8)|78fc6b55-2804-4e3e-b5fa-aa657e28050e","TitleExtension":" på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974589095"}]
Molluskerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/molluskerMolluskerMMollusker - behandlingMollusker - behandlingMollusker - behandlingMollusker - behandlingEMPTY
Mycoplasma genitaliumhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mycoplasma-genitaliumMycoplasma genitaliumMMykoplasma - genital - behandlingMykoplasma - genital - behandlingMykoplasma - genital - behandlingMykoplasma - genital - behandlingEMPTY
Skabbhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skabbSkabbSSkabb - behandlingSkabb - behandlingSkabb - behandlingSkabb - behandlingEMPTY
Syfilishttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/syfilisSyfilisSSyfilis - behandlingSyfilis - behandlingSyfilis - behandlingSyfilis - behandlingEMPTY
Trichomonas vaginalishttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trichomonas-vaginalisTrichomonas vaginalisTTrichomoas vaginalis - behandlingTrichomoas vaginalis - behandlingTrichomoas vaginalis - behandlingTrichomoas vaginalis - behandlingEMPTY
Venerisk lymfogranulom (LGV)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/venerisk-lymfogranulom-lgvVenerisk lymfogranulom (LGV)VLymfogranuloma venereum - behandlingLymfogranuloma venereum - behandlingLymfogranuloma venereum - behandlingLymfogranuloma venereum - behandlingEMPTY

Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjonerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-revmatologi-hud-og-infeksjonssykdommer/olafiaklinikken/nasjonal-kompetansetjeneste-for-seksuelt-overforbare-infeksjonerNasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.