Spørsmål og svar - Olafiaklinikken

Svar på ofte stilte spørsmål

Må jeg trekke kølapp?

Alle som kommer til Olafiaklinikken for prøver, undersøkelse, behandling eller kontroll må trekke kølapp. Dette gjelder også hvis du har timeavtale.

Skal jeg henvende meg til ekspedisjon?

Ditt kønummeret vises på en display på veggen. Du henvender deg til ekspedisjon A eller B, som står angitt på kølappen. I skranken blir du registrert med adresse og telefonnummer. Det er viktig for at du skal kunne få dine prøvesvar. 

Du får en strekkode i ekspedisjon som du scanner i noen av PC-stasjonene på venterommet for å fylle ut personlige opplysninger. Når du er ferdig i PC-stasjonen og har klikket godkjenn, kommer du på listen for å bli ropt opp og du kan slå deg ned for å vente på din tur.

Hva gjør sykepleier?

Når ditt kønummer blir ropt opp kommer du til en sykepleier. Dine personlige opplysninger vil gi sykepleieren en oversikt over eventuelle plager og mulig risiko for seksuelt overførte infeksjoner. Sykepleieren tar blodprøver og vurderer i samråd med deg om du skal ta øvrige prøver selv eller om du bør undersøkes av lege. Dersom du tar prøver selv er besøket over etter at du levert prøven/-e.

Må jeg undersøkes av lege?

Mange med plager eller symptomer på en seksuelt overførbar infeksjon bør undersøkes av en lege i tillegg til prøvetaking. Du må da tilbake til venterommet etter å ha vært til sykepleier og vente på å bli ropt opp på nytt av legen. Samme nummer blir brukt. 

Hva er vindusperiode ?

vinduHvis du er blitt smittet med en seksuelt overførbar infeksjon så tar det en bestemt tid før laboratoriet klarer å fange det opp i en prøve. Perioden fra smitte til en test blir positiv kalles for ”vindusperiode”.

Vindusperioden for klamydia, mycoplasma og gonoré er to uker.
For hiv og syfilis er vindusperioden 3 måneder, for hepatitt opp til seks måneder.

En infeksjon kan fanges opp tidligere men et negativt prøveresultat er ikke å stole på før vindusperioden er over.

Hva koster det å sjekke seg?

Sjekk og behandling for seksuelt overførbare infeksjoner som omfattes av smittevernloven (det er: klamydia, gonoré, syfilis og hiv) er gratis i Norge. Dersom du oppsøker oss av andre årsaker for eksempel vorter eller herpes, kreves egenandel etter gjeldende spesialistsatser.

HUSK, hvis du uteblir til en oppsatt time uten å gi beskjed senest virkedagen før, kreves du for et gebyr tilsvarende dobbel egenandels takst.

Hva skjer med mine personlige opplysninger?

Spørsmålene du besvarer i PC-stasjonen og under konsultasjonen gir sykepleier og lege en oversikt over blant annet hvilke prøver som kan være aktuelle og hvordan du kan forholde deg til prøveresultatene med hensyn til vindusperiodene.

Olafiaklinikken er nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og en del opplysninger kan bli brukt anonymt for å gi generell informasjon om forekomst av seksuelt overførbare infeksjoner, smitteveier, risiko, behandling og hvilke behov det er for screening i den norske populasjon.statistikk

Hvordan ivaretas personopplysninger?

Spørsmål som blir stilt av lege og sykepleier er meget personlige. Alle opplysninger om deg er taushetsbelagt og samtlige journaler er sperret for innsyn. Dette betyr at journalopplysninger kun leveres ut hvis du selv gitt samtykke til det. Vårt datasystem er sperret utad i Oslo universitetssykehus og andre helsepersonell kan ikke se at du besøkt Olafiaklinikken.

Kan jeg være anonym?

Personer som kommer til Olafiaklinikken for rådgivning og en eventuell hiv-test, har mulighet til å være anonyme. Ønsker du å være anonym, kreves det at du personlig kommer tilbake for å få prøvesvaret. Ønsker du andre prøver utover hiv-test må du oppgi hvem du er.anonym

Hvor lang tid tar det for å få prøvesvar?

I løpet av 7-10 dager vil vanligvis få svar fra laboratoriene på prøvene som er tatt.

Hvordan får jeg svar på prøvene?

Dersom prøven(e) viser at du har en infeksjon og trenger behandling eller oppfølging vil du høre fra oss, vanligvis via sms. Sms blir aldri brukt som svar på hiv-test! Hører du ikke fra oss innen 10 virkedager betyr det at prøvene i orden.
Hvis du ønsker det, kan du møte personlig på Olafiaklinikken i poliklinikkens åpningstid for å få svar på dine prøver. 
NB! Du kan ikke ringe for å få prøvesvar.


Jeg fikk behandling, hvorfor får jeg ikke prøvesvar?

Selv om du blir behandlet når du er på Olafiaklinikikken er det ikke sikkert at du hadde en seksuelt overførbar infeksjon. Plagene du hadde skyldes en annen infeksjon og du trenger ikke noe videre oppfølging eller kontroll. Derfor får du ikke tilbakemelding fra oss - selv om du altså fikk behandling ved besøket ditt.  

Kan jeg bestille time for test eller undersøkelse?

Alle må komme i drop-in for undersøkelse og prøver, bortsett fra kvinner som har sex med kvinner og menn som har sex med menn som kan bestille time via min journal

Får jeg påminnelse om timeavtale på sms?

Du får en sms med påminnelse dagen før timen, hvis du oppgitt at du ønsker det. I sms'en står det at du har time på Oslo universitetssykehus, det er ikke spesifisert hvor. Har du flere timeavtaler på Rikshospitalet, Ullevål eller Aker sykehus, må du selv huske på hvor du skal.

Kan jeg å forandre timeavtalen?

Du kan avbestille eller forandre dato og klokkeslett på timen du fått, så lenge det er over 24 timer til du har avtalen. Logge inn i min journal: https://www.minjournal.no/, velg helseforetak: Oslo universitetssykehus, velg avdeling/klinikk: Olafiaklinikken.

Husk, hvis du ikke møter opp eller avbestiller timen 24 timer innen timeavtalen får du et gebyr tilsvarende egenandel for spesialisthelsetjenesten.

Kan jeg bruke Olafiaklinikken selv om jeg ikke er bosatt i Oslo og omegn?

Ja. Olafiaklinikken er åpen for alle, men det er en forutsetning at du kan komme tilbake til oss hvis det er behov for behandling eller kontroll. Vi formidler ikke personlige opplysninger eller medisinering pr. telefon eller mail.

Har Olafiaklinikken filialer i andre byer?

Det finnes ikke andre "Olafiaklinikker" i Norge. Men det finnes andre klinikker som tester for seksuelt overførbare infeksjoner.

Hvor kan jeg søke hjelp hvis jeg ikke bor i nærheten av Olafiaklinikken?

Ved sykehus i de største byene i Norge er sjekk for seksuelt overførbare infeksjoner underlagt hudavdelingen. De kan gi tilnærmet samme hjelp som ved Olafiaklinikken. Fastlegen din, vanlige helsesentre og ungdomshelsestasjoner kan også alle ta sjekk for de vanligste infeksjonene. Timebestilling er normalt nødvendig. 

Fant du det du lette etter?