For helsepersonell

Anbefalinger for behandling og prøvetaking

Flere anbefalinger kommer

Hospitering på Olafiaklinikken

I tillegg til å drive poliklinikk formidler vi kompetanse gjennom å gi helsepersonell muligheten til å hospitere hos oss.

Hospiteringstilbudet er beregnet på leger, sykepleiere, helsesykepleiere eller jordmødre som jobber med tilsvarende problemspillinger.

PrEP for fastleger

PrEP-brosjyren (kommer, under endring)

Vulvapoliklinikken

Vulvapoliklinikken er et landsdekkende tilbud for undersøkelse og behandling av kvinner med kroniske genitale hudsykdommer og smertetilstander i vulva. For vurdering ved Vulvapoliklinikken må du henvises fra hudspesialist eller gynekolog. Ved poliklinikken møter du spesialopplærte sykepleiere og spesialister i hudsykdommer og gynekologi.
Henvisninger sendes gynekologisk poliklinikk OUS Ullevål.
Vulvapoliklinikken er lokalisert i Olafiaklinikkens lokaler i Trondheimsveien 2, bygg N.

Les mer på www.vulva.no

Fant du det du lette etter?