For helsepersonell

Informasjonen under er tiltenkt helsepersonell

eHåndbok for Olafiaklinikken

Anbefalinger for behandling og prøvetaking

Kontaktinformasjon for helsepersonell

Er du helsepersonell og trenger å konferere med supervisjonlege eller supervisjonsykepleier, kontakt oss på 23075842

Hospitering på Olafiaklinikken

NB: Hospiteringstilbudet er satt på vent pga koronasituasjonen

I tillegg til å drive poliklinikk formidler vi kompetanse gjennom å gi helsepersonell muligheten til å hospitere hos oss.

Hospiteringstilbudet er beregnet på leger, sykepleiere, helsesykepleiere eller jordmødre som jobber med tilsvarende problemspillinger.

PrEP for fastleger

PrEP-brosjyren (kommer, under endring)

Vulvapoliklinikken

Les mer på www.vulva.no

Fant du det du lette etter?