Helsenorge

For helsepersonell

Informasjonen under er tiltenkt helsepersonell

eHåndbok for Olafiaklinikken

Anbefalinger for behandling og prøvetaking

Kontaktinformasjon for helsepersonell

Er du helsepersonell og trenger å konferere med supervisjonlege eller supervisjonsykepleier, kontakt oss på 23075842

Hospitering på Olafiaklinikken

I tillegg til å drive poliklinikk formidler vi kompetanse gjennom å gi helsepersonell muligheten til å hospitere hos oss.

Hospiteringstilbudet er beregnet på leger, sykepleiere, helsesykepleiere eller jordmødre som jobber med tilsvarende problemspillinger.

PrEP for fastleger

PrEP-brosjyren (kommer, under endring)

Vulvapoliklinikken

Alle pasienter som ønskes henvist til Vulvapoliklinikken må henvises fra spesialist. Henvisning sendes til gyn pol ullevål.

Les mer på www.vulva.no

Fant du det du lette etter?