HELSENORGE

For helsepersonell

Informasjonen under er tiltenkt helsepersonell

Til forsiden ​til Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner (NKSOI)Til forsiden ​med tilbudet ​på Olafiaklinikken​

​​eHåndbok for Olafiaklinikken

Anbefalinger for behandling og prøvetaking

Kontaktinformasjon for helsepersonell

Er du helsepersonell og trenger å konferere med supervisjonlege eller supervisjonsykepleier, kontakt oss på 23075842

Hospitering på Olafiaklinikken

I tillegg til å drive poliklinikk formidler vi kompetanse gjennom å gi helsepersonell muligheten til å hospitere hos oss.

Hospiteringstilbudet er beregnet på leger, sykepleiere, helsesykepleiere eller jordmødre som jobber med tilsvarende problemspillinger.

PrEP for fastleger

PrEP-brosjyren (kommer, under endring)

Vulvapoliklinikken

Alle pasienter som ønskes henvist til Vulvapoliklinikken må henvises fra spesialist. Henvisning sendes til gyn pol ullevål.

Les mer på vulva.no

 

Til forsiden ​til Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner (NKSOI)Til forsiden ​med tilbudet ​på Olafiaklinikken​
Fant du det du lette etter?