Helsenorge

På Olafiaklinikken

Nedenfor finnes informasjon som kan være nyttig å lese før et besøk.

Greit å vite ved besøk på Olafiaklinikken

Olafiaklinikken ligger i andre etasje. Du må ringe på døren for å komme inn. Trekker en kølapp for timeavtale når du kommer ut fra heisen.

Vindusperioder

Vindusperiode er tiden det tar fra mulig smitte (risiko) til infeksjon kan utelukkes ved en prøve.

Har man behov for å sjekke seg for klamydia, mykoplasma og/eller gonoré må man vente 14 dager (fra risiko) før prøven tas. Tas testen for tidlig risikere man at smitten ikke synes selv om man er smittet (falsk negativ test). For syfilis og hiv er ventetiden for sikker test 12 uker / 3 måneder. For hepatitt B og C 6 måneder. 

Vanlige spørsmål

Har du spørsmål om ulike seksuelt overførbare infeksjoner og behandlinger av disse finner du informasjon om disse under pasientinformasjoner på NKSOI sin side

Koster det noe å sjekke seg på Olafiaklinikken?
Sjekk og behandling for SOI som omfattes av smittevernloven (dette gjelder klamydia, gonoré, syfilis, HIV og hepatitt) er gratis i Norge. Dersom du oppsøker oss av andre årsaker (f.eks behandling for mykoplasma etter positiv prøve) og ikke mistenker smitte av overnevnte SOI, kreves egenandel etter gjeldende spesialistsatser (pr 01.01.20 kr 351 kr).

HUSK at hvis du uteblir til en oppsatt time uten å gi beskjed senest virkedagen før, kreves du for et straffegebyr tilsvarende trippel egenandelstakst (tilsammen 1053 kr)

Må jeg trekke kølapp?
Ja, alle pasienter må trekke kølapp og man kan spare tid på å trekke rett kølapp. Les evt. mer om dette i fanen "Trekk rett kølapp".

Må jeg faste eller ha med urin?
Nei, du trenger ikke faste, og du trenger ikke ha med urin.

Hvorfor må jeg innom ekspedisjonen?
Du må innom ekspedisjonen for å registreres, dette gjelder også timeavtaler. I ekspedisjonen sjekkes også adresse og telefonnummer. Når kønummeret ditt kommer opp på tavlen på venterommet går du til ekspedisjon A eller B.

Kommer jeg direkte inn til lege?
I drop in møter du oftest sykepleier først som vurderer om du skal undersøkes av en lege i dag, om du skal få en timeavtale til lege, eller om du kan ta prøver selv. Noen problemstillinger må tas hos fastlege og vil ikke bli sendt videre til lege. Sykepleier tar også blodprøver av de som ønsker det.

Må jeg bli undersøkt av lege?
Ingen må undersøkes, men ved relevante plager vil sykepleier tilby legeundersøkelse (samme dag eller en timeavtale en annen dag). Legen kan se tegn på infeksjon, gi råd, veiledning og evt. starte behandling.
Hvis du ikke har plager er det sjelden man trenger å bli undersøkt. Da vil sykepleier evt. ta blodprøver av deg. Urin-, vaginal-, analprøver tar du vanligvis selv på toalettet.

Kan jeg være anonym?
Du har mulighet til å være anonym hvis du ønsker rådgivning eller en HIV-test, men du må kommer tilbake for å få prøvesvaret. Ønsker du andre prøver eller undersøkelse må du oppgi hvem du er.

Hvordan ivaretas personlige opplysninger?
Mange spørsmål som blir stilt av sykepleier og lege er personlige. Spørsmålene stilles for å gi deg best mulig hjelp. Alle opplysninger er taushetsbelagt. 

Innsyn og kjernejournal
Vårt datasystem har en sperring for innsyn i dokumenter og prøvesvar innad på Oslo universitetssykehus. Det er også sperret utad, men i kjernejounal vises besøkshistorikk i spesialisthelsetjenesten. Du må evt. selv begrense denne tilgangen (standard oppsett er at det vises).

Journalopplysninger leveres kun ut hvis du selv ønsker det.

Hvor lang tid tar det å få svar på prøvene?
Prøvesvarene er som oftest klare ca 7 dager etter de ble tatt.

Hvordan får jeg svar på prøvene?
Dersom prøven(e) viser at du har en infeksjon og trenger behandling eller oppfølging vil du høre fra oss, vanligvis via sms. Sms blir ikke brukt som svar på hiv-test. Hører du ikke fra oss innen 10 virkedager er prøvene i orden.

Hvis du ønsker det, kan du møte personlig på Olafiaklinikken i poliklinikkens åpningstid for å få svar på dine prøver. Trekk da kølapp for prøvesvar.

NB! Du kan ikke ringe for å få svar på prøver.

Jeg fikk behandling da jeg var på Olafiaklinikken, hvorfor får jeg ikke prøvesvar på sms eller i posten?
Selv om du blir behandlet når du er her er det ikke sikkert at du hadde en seksuelt overførbar infeksjon. Trenger du ikke noe videre oppfølging eller kontroll så får du ikke tilbakemelding fra oss - selv om du altså fikk behandling ved besøket ditt.

Kan jeg bestille time?
Les mer om hvem som kan bestille time under "Vårt test-tilbud" fra forsiden.

Kan jeg bruke Olafiaklinikken selv om jeg ikke er bosatt i Oslo og omegn?
Ja. Olafiaklinikken er åpen for alle, forutsatt at du kan komme tilbake til oss hvis det er behov for behandling eller kontroll. Vi formidler ikke personlige opplysninger eller medisinering pr. telefon eller mail.

Hvor kan jeg søke hjelp hvis jeg ikke bor i nærheten av Olafiaklinikken?
Ved sykehus i de største byene i Norge er sjekk for seksuelt overførbare infeksjoner underlagt hudavdelingen. De kan gi tilnærmet samme hjelp som ved Olafiaklinikken. Fastlegen din, vanlige helsesentre og ungdomshelsestasjoner kan også alle ta sjekk for de vanligste infeksjonene.

Timebestilling er normalt nødvendig.

Olafiaklinikkens andel av påviste seksuelt overførbare infeksjoner i 2018

Tallene er fått fra Folkehelseinstituttet
​SOINorge​Oslo​Olafia​
​Klamydia​26.570​5.627​Ukjent
​Hiv​191​67​23
​Gonoré​1.658​1.038​705
​Syfilis​231​139​93
Fant du det du lette etter?