HELSENORGE

Spørsmål og svar - Olafiaklinikken

Svar på ofte stilte spørsmål

Tilbake til forsiden ​med tilbudet ​på Olafiaklinikken​

Hva er vindusperi​​ode?

Dette er tiden fra en situasjon med mulig smitteoverføring til man kan ta en sikker test. Se evt her hva tiden er for de ulike infeksjonene.

Må jeg trekke ​​kølapp?

Alle pasienter må trekke kølapp for å bli registrert. Du blir også ropt opp på kønummeret ditt senere av sykepleier/lege.

Hvorfor må jeg innom​​ ekspedisjonen?

Det er i ekspedisjonen det blir registret at du har kommet, så alle må innom. I ekspedisjonen sjekkes adresse og telefonnummer. Når kønummeret ditt kommer opp på tavlen på venterommet går du til ekspedisjon (A, B eller C).

Må jeg bli undersø​​kt av lege?

Ingen må undersøkes, men ved relevante plager anbefaler vi ofte det. Legen kan se tegn på infeksjon, gi råd, veiledning og evt. starte behandling. 

Hvis du ikke har plager er det sjelden man trenger å bli undersøkt. Sykepleier kan evt. ta blodprøver av deg. Urin-, vaginal-, analprøver tar du vanligvis selv på toalettet.

Kan jeg være ano​nym?

Du har mulighet til å være anonym hvis du ønsker rådgivning eller en HIV-test, men du må da komme tilbake for å få prøvesvaret. Ønsker du andre prøver eller undersøkelse må du oppgi hvem du er.

Hvordan ivare​​tas personlige opplysninger?

Mange spørsmål som blir stilt av sykepleier og lege er personlige. Spørsmålene stilles for å gi deg best mulig hjelp. Alle opplysninger er taushetsbelagt.

Innsyn og kjernejournal:
Vårt datasystem har en sperring for innsyn i dokumenter og prøvesvar innad på Oslo universitetssykehus. Det er også sperret utad, men i kjernejounal vises besøkshistorikk i spesialisthelsetjenesten. Du må evt. selv begrense denne tilgangen (standard oppsett er at det vises).  

Journalopplysninger leveres kun ut hvis du selv ønsker det.

Hvor lang tid tar d​​​et å få svar på prøvene?

Prøvesvarene er som oftest klare 3-5 dager etter de ble tatt. Noen ganger tar det noen dager til. Hører du ikke fra oss innen 10 virkedager er prøvene i orden.

Hvordan får jeg ​svar på prøvene?

Les mer om dette her

Kan jeg bruke Olafiaklinikken s​​elv om jeg ikke er bosatt i Oslo og omegn?

Ja. Olafiaklinikken er åpen for alle, forutsatt at du kan komme tilbake til oss hvis det er behov for behandling eller kontroll. Vi formidler ikke personlige opplysninger eller medisinering pr. telefon eller mail.

Hvor kan jeg søke hj​​elp hvis jeg ikke bor i nærheten av Olafiaklinikken?

Ved sykehus i de største byene i Norge er sjekk for seksuelt overførbare infeksjoner underlagt hudavdelingen. De kan gi tilnærmet samme hjelp som ved Olafiaklinikken. Fastlegen din, vanlige helsesentre og ungdomshelsestasjoner kan også alle ta sjekk for de vanligste infeksjonene. Timebestilling er normalt nødvendig. 

Koster det noe å sjekke seg på O​lafiaklinikken?

Sjekk og behandling for SOI som omfattes av smittevernloven (dette gjelder klamydia, gonoré, syfilis, HIV og hepatitt) er gratis i Norge. Dersom du oppsøker oss av andre årsaker og ikke mistenker smitte av en SOI, kreves egenandel etter gjeldende spesialistsatser (pr 01.08.20 er den på kr 375).

HUSK at hvis du uteblir til en oppsatt time uten å gi beskjed senest 1 virkedag før får du et straffegebyr tilsvarende trippel spesialisttakst.

 

Tilbake til forsiden ​med tilbudet ​på Olafiaklinikken​

Fant du det du lette etter?