Hudsykdommer

Vi tilbyr utredning og behandling av pasienter med hudsykdommer. De vanligste hudsykdommene er: Psoriasis, eksem, allergiske sykdommer, blemmesykdommer, hudkreft og kroniske sår.
Vi har pasienter fra hele helse Sør-Øst, og er den eneste hudseksjonen i helseregionen. I tillegg tar vi også imot pasienter fra andre regioner til second opinion, fortrinnsvis henvist fra spesialister og sykehus.

Les mer om Hudsykdommer

Hudsykdommer

Vi legger vekt på opplæring av pasienter og pårørende. 

Seksjon for hudsykdommer er landets største utdanningsinstitusjon for hudspesialister og har bred forskningsaktivitet.


Seksjonsleder: Jan Cezary Sitek.

Sengepost hudsykdommer

Sengeposten har 14 senger og sørger for utredning, behandling og undervisning til voksne og barn med akutte og kroniske hudsykdommer.

Du finner sengeposten i C5 i 2. etasje.

 Følgende bør du ta med deg i forbindelse med innleggelse:
• Oppdatert medisinliste. Doseringskort hvis du bruker Marevan
• Eventuelle faste medisiner til det første døgnet
• Eventuelle forflytningshjelpemidler (rullestol, rullator, krykker og lignende)
• Tøy/undertøy som tåler fett og farge fra behandling
• Innesko
• Pårørende til barn som innlegges bør ta med det utstyr som barnet har behov for (tåteflaske, bleier, vogn og lignende)
• Vi har tråløst nett

Pasienter i skolepliktig alder kan få undervisning mens de er innlagt. Du finner mer om Sykehusskolen på Rikshospitalet under Praktisk informasjon på avdelingssiden.
Oslo Universitetssykehus kan dessverre ikke påta seg ansvaret for dine personlige eiendeler. Vi ber deg derfor om å ta med minst mulig verdisaker/kontanter.

Har du vært i kontakt med helsevesen utenfor Norden?
Har du, eller den som følger deg til sykehuset, vært i kontakt med helsepersonell eller vært innlagt på sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder? Hvis ja, må du ta kontakt med din fastlege for testing for MRSA-infeksjon. Innhent så svaret før innleggelsen på sykehuset. Hvis testing hos fastlege ikke lar seg gjøre, må du ringe sykehuset og gi beskjed om det i forkant.
 
Telefon ekspedisjon: 23 07 05 20
 
Seksjonsleder: Bodil Mørk Lillehol

Poliklinikk hudsykdommer

Poliklinikken utreder og behandler pasienter i alle aldre med hudsykdommer. Behandlingstilbudet består blant annet av legekonsultasjoner, hudkirurgi, PDT på hud, laserbehandling, allergitesting, lysbehandling, sårbehandling, samt at vi har dagbehandlingstilbud.

Hud poliklinikk er per dags dato lokalisert på to adresser. Du vil møte oss ansatte på tvers av disse adressene.

Endring av time

Hvis du ikke kan komme, ber vi deg om å si i fra om dette i god tid slik at vi kan gi timen til en annen. Dette kan gjøres enten per telefon eller via www.minjournal.no   

Når du kommer til Hud poliklinikk ønsker vi at du melder din ankomst i skranken. Der får du beskjed om hvilket venteareal du skal gå til.

Egenandel og frikort

Egenandel og frikort følger gjeldene satser, for tiden 351,-. Vi oppfordrer alle til å betale med bankkort. Har du frikort må du ta med deg dette.

Hvis du uteblir fra timen uten å ha gitt beskjed minst 24 timer i forveien, vil du bli belastet med et gebyr på 1053 kr. Dette gjelder selv om du har frikort eller er fritatt for egenandel.

Har du vært i kontakt med helsevesen utenfor Norden?
Har du, eller den som følger deg til sykehuset, vært i kontakt med helsepersonell eller vært innlagt på sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder? Hvis ja, må du ta kontakt med din fastlege for testing for MRSA-infeksjon. Innhent så svaret før besøket på sykehuset. Hvis testing hos fastlege ikke lar seg gjøre, må du ringe sykehuset og gi beskjed om det i forkant.

Hud poliklinikk er lokalisert på Rikshospitalet, D2b - 1. etasje og Gaustad sykehus, Bygg 18, Villa Derma.

Telefonnummer ekspedisjon/timebestilling: 23 07 24 30 / 23 07 29 79 mandag til fredag 08:30-14:00

Telefonnummer sykepleier rådføring og spørsmål fra annet fagpersonell: 23 07 58 03 tirsdag:14:00-15.00, torsdag: 12:00-13:00 og fredag: 08:00-09:00 

 
Åpningstider for lysbehandling på Villa Derma: Drop-in tilbudet til lysbehandling er for tiden stengt på grunn av situasjonen rundt smitte av covid19 i Norge.


Det kan forekomme kortere åpningstider på inneklemte dager og i forbindelse med høytider og ferie. Dette får du informasjon om fra de ansatte.

Seksjonsleder: Elisabeth Storheim.

Henvisninger til hudsykdommer

For å foreta riktig prioritering av nye pasienter ønsker vi:
 
• Best mulig presisering av henvisningsgrunn
• Informasjon om eventuelle tidligere undersøkelser hos hudlege
• Informasjon om behandling av aktuell sykdom
• Helst biopsi med histologisk svar
• Foto kan være nyttig - særlig ved tumores og sår
• I henhold til pasientrettighetsloven av 01.09.04 ber vi om at ansiennitetsdato/dato for behandlingsstart ved henvisende sykehus er påført søknad
• Jo flere opplysninger som finnes, dess raskere går søknadsvurderingen

Kvalitets- og forskningsregister for hudsykdommer - Dermareg

Dermareg er et lokalt kvalitets – og forskningsregister ved Oslo universitetssykehus for fortløpende innsamling av data. Data er kvalitetssikringsdata for hudkirurgi (f. eks hudkreft og kronisk kjertelbetennelse (hidrosadenitt) og forskningsdata på sykdomsutvikling og komorbiditet for hudsykdommer som psoriasis og hidrosadenitt (inflammatoriske hudsykdommer), og hudkreft. Vi skal se på behandlingseffekt, behandlingssvikt og bivirkninger (som antistoffdannelse, endring av hudsykdommers fenotypiske trekk) ved nye biologiske legemidler. Det produseres stadig nye potente immunmodulerende legemidler mot inflammatorisk sykdom som tas i bruk mot forskjellige diagnosegrupper (immunsvikt sykdom, revmatologisk sykdom og inflammatoriske hudsykdommer).

Mer informasjon om Dermareg finner du her: Dermareg

Dermareg er tilknyttet REK godkjent felles forskningsbiobank ved Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, OUS.

Mer informasjon om forskningsbiobanken finner du her:

Forskningsbiobank for avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssydommer

Kontaktinformasjon

Telefon
02770 Fra utlandet: +47 91 50 27 70
Forløpskoordinator Føflekkreft: Telefontid: kl. 10:00-11:00. (telefonen er stengt tirsdager) 94 17 32 70.
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Seksjon for hudsykdommer
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Ektodermale dysplasier (ED)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ektodermale-dysplasier-edEktodermale dysplasier (ED)EEktodermale dysplasier (ED)Ektodermale dysplasier (ED)Ektodermale dysplasier (ED)Ektodermale dysplasier (ED)
Epidermolysis bullosa (EB) – alvorlig formhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epidermolysis-bullosa-eb-alvorlig-formEpidermolysis bullosa (EB) – alvorlig formEEpidermolysis bullosa (EB) – alvorlig formEpidermolysis bullosa (EB) – alvorlig formEpidermolysis bullosa (EB) – alvorlig formEpidermolysis bullosa (EB) – alvorlig form
Epidermolysis bullosa (EB) – mild/moderat formhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epidermolysis-bullosa-eb-mildmoderat-formEpidermolysis bullosa (EB) – mild/moderat formEEpidermolysis bullosa (EB) – mild/moderat formEpidermolysis bullosa (EB) – mild/moderat formEpidermolysis bullosa (EB) – mild/moderat formEpidermolysis bullosa (EB) – mild/moderat form
Gorlin syndromhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gorlin-syndromGorlin syndromGGorlin syndromGorlin syndromGorlin syndromGorlin syndrom
Iktyosehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/iktyoseIktyoseIIktyoseIktyoseIktyoseIktyose
Incontinentia pigmentihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/incontinentia-pigmentiIncontinentia pigmentiIIncontinentia pigmentiIncontinentia pigmentiIncontinentia pigmentiIncontinentia pigmenti
Netherton syndromhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/netherton-syndromNetherton syndromNNetherton syndromNetherton syndromNetherton syndromNetherton syndrom

Arrangementer

Fant du det du lette etter?