HELSENORGE

Klinisk immunologi og infeksjonssykdommer

Vi utreder og behandler infeksjonssykdommer med særlig vekt på kompliserte infeksjoner og infeksjoner hos pasienter med svekket immunforsvar, inklusive HIV pasienter. Typiske problemstillinger vil være omfattende soppinfeksjoner, alvorlige virusinfeksjoner evt. alvorlige bakterielle infeksjoner hvor andre sykehus ønsker oppfølging fra vår seksjon.

Fant du det du lette etter?