Coronavirus Covid -19 og pasienter med NET-kreft

Det er mye vi fremdeles ikke vet om dette virus om Covid-19-viruset. Men - personer med andre sykdommer kan være ekstra sårbare for å utvikle alvorlig sykdom pga viruset. Derfor råder vi pasienter med NET-kreft til å holde seg oppdatert på gjeldene råd for hvordan de kan beskytte seg mot å bli smittet.

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

Informasjon fra Oslo universitetssykehus (om karantene, smittevern, osv)


Hva med pasienter med NET-kreft?
Å ha NET-kreft øker muligens risikoen for et alvorlig forløp. Dette vet vi ikke sikkert ennå, men det er tryggest å gå utfra at man har en noe øket risiko sammenliknet med friske personer i samme aldersgruppe.


Øker medisinene pasienter med NET-kreft sjanse for å bli alvorlig syk?
Det er ingen grunn til å tro at medikamenter som Sandostatin LAR® og Ipstyl® øker faren for å bli alvorlig syk. Det heller ikke grunn til å tro at pasienter på de milde cellegiftene temozolomid (Temodal®) kapecitabin (Xeloda® eller streptozocin®/5-FU® øker faren så lenge behandlingen kontrolleres med regelmessige blodprøver og disse er fine. Det er heller ikke grunn til å tro at behandling med radioaktiv Lutetium (PRRT) øker faren. Vi er litt mer usikre på om behandling med Afinitor®. Dette medikamentet reduserer immunforsvaret og kan gjøre at man får letter infeksjoner. Vi vet imidlertid ikke om man får letter infeksjon med Covid-19. Dersom du er i tvil om det er riktig av deg å fortsette med Afinitor® må du ta kontakt med din behandler for å diskutere dette.

Hva kan du selv gjøre?

  • Bruk sunn fornuft
  • Hold deg unna forsamlinger av mennesker
  • Unngå reiser med offentlig kommunikasjon (buss, tog, trikk, fly)
  • Vask hendene ofte og grundig (såper er trolig minst like effektivt som Antibac og liknende)
  • Hoste inn i papirlommetørklær, kaste disse på et trygt sted og vaske hendene umiddelbart
  • Følg med på informasjon fra myndighetene
  • Kontakt din fastlege/behandlende NET-lege ved behov
  • Ta influensavaksine. Diskuter også med fastlegen din om du bør ha vaksine mot pneumokokkbakterien.
Fant du det du lette etter?