HELSENORGE

Seksjon for gastromedisin

Seksjonen har landsfunksjon for  transplantasjon av lever, nyre og bukspyttkjertel, og regionsfunksjon for behandling av pasienter med nevroendokrine svulster. Seksjonen drifter gastromedisinsk laboratorium, poliklinikk, og felles sengepost med nyremedisin på Rikshospitalet.

Fant du det du lette etter?