HELSENORGE

Seksjon for nyremedisin

Seksjonen behandler pasienter med akutte og kroniske nyresykdommer, og har en sentral plass i utredning og oppfølging av pasienter som nyretransplanteres.

Fant du det du lette etter?