HELSENORGE

Seksjon for poliklinikk og dagbehandling (KIT)

Seksjon for poliklinikk og dagbehandling er en seksjon under Avdeling for transplantasjonsmedisin og ligger i Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon. Sykepleietjenesten i Seksjon for poliklinikk og dagbehandling har  ansvaret for pasientomsorg og pasientflyt i poliklinikken og på dagenhetene. Det faglige spenn er stort og samarbeidspartnerne i seksjonen er mange.
Fant du det du lette etter?