HELSENORGE

Medisinsk dagenhet ATX

Vi behandler pasienter fra fem ulike seksjoner: Fordøyelsessykdommer, revmatologi, infeksjon/immunologi, lunge og hud.

 

Det er i hovedsak pasienter som ikke trenger å være innlagt på en sengepost, men trenger ett dagopphold til kontroller, utredning og/eller intravenøs-behandling.

Fant du det du lette etter?