HELSENORGE

– Vår viktigste satsing for å lykkes i fremtiden er å investere i våre ansatte

Det sier Guro Marki-Pleym, ny HR-leder i Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS).

01077854 (4).jpg

Ny leder: 1. mars startet Guro Marki-Pleym som ny HR-leder i Klinikk for laboratoriemedisin ved OUS. Foto: Lars Petter Devik.

– Vi står overfor en veldig spennende tid i forbindelse med Nye OUS og Livsvitenskapsbygget, men det er klart at det også kan oppleves som krevende for våre ansatte og ledere. Det må vi anerkjenne og sammen jobbe aktivt for å sikre bred involvering, åpen dialog og god støtte i alle ledd, slik at vi beholder de kloke hodene. Det er de som er fremtiden, og som skal bidra til at OUS fortsetter å være landets ledende sykehus innenfor flere fagområder, sier hun.

Guro startet i jobben 1. mars og forteller at hun gleder seg til å bli bedre kjent med klinikken som har en vital rolle i OUS sin virksomhet.

– Klinikk for laboratoriemedisin har en viktig og avgjørende rolle for pasientbehandlingen. Som en sentral premissleverandør til klinikkene og til aktører utenfor sykehuset, er klinikken en spennende virksomhet som jeg ønsket å bli en del av. Gjennom mange års erfaring innen HR og ledelse, er jeg motivert og godt rustet til å ta fatt på nye utfordringer i en ny del av sykehuset, sier hun og smiler.

Nysgjerrig på individet
Marki-Pleym er født og oppvokst i Vadsø, et lite sted øverst på Norgeskartet med ca. 6000 innbyggere. Hennes interesse for mennesker, deres iboende motivasjon og sammenhengen mellom helse og arbeidsmiljø gjorde at hun tok en Cand. Polit i helsevitenskap, med mellomfag i psykologi ved NTNU.

– Jeg har blant annet tatt fag innen personalpsykologi, rådgivning, organisasjon og forandring da jeg er interessert i å forstå samspillet mellom hvordan individer og fellesskapet påvirker hverandre på arbeidsplassen, samt hvordan disse synergiene virker inn på helsen. Forstår man de underliggende elementene vil man forhåpentligvis også kunne tilrettelegge slik at vi får frem våre ansattes fulle potensiale og jobbe for å realisere felles mål- til beste for pasientene våre, sier hun.

Variert erfaring fra OUS
Marki-Pleym har lang erfaring blant annet fra Kreftklinikken og Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon ved OUS og sier at hun ønsket seg inn i sykehuset, siden det i tillegg til sin kompleksitet, har et tydelig samfunnsoppdrag.

– Vi skal levere gode behandlingstilbud til pasientene våre, men det er våre ansatte som er nøkkelen til at vi oppnår målene. Det er de som sørger for at pasientene våre blir møtt på en god og profesjonell måte- både de som står i front og tar prøver, gjennomfører konsultasjoner og behandling og alle de man faktisk ikke ser, men som gjør en fantastisk innsats- både innenfor prøvehåndtering, på obduksjonssalen, innenfor IKT, administrasjon og forskning. Som HR-leder er min jobb å tilrettelegge og bistå slik at våre ledere og ansatte lykkes i sin arbeidshverdag.

Brenner for god ledelse og godt arbeidsmiljø
HR-lederen, som har vært ansatt ved sykehuset siden 2007, sier hun har øye for god ledelse og godt arbeidsmiljø, og at det er viktig for henne at ledere og ansatte opplever mestring i deres arbeidshverdag.

– Det er motiverende å se at KLM har satt seg ambisiøse mål i strategiplanen for 2020 -2025 for å oppnå et arbeidsmiljø som er preget av tillit, åpenhet og respekt. For å kunne nå disse målene vil lederne i klinikken vår trenge et godt støtteapparat, og rådgivere rundt seg som er trygg nok i sin rolle til å kunne utfordre dem når det er behov for det. Her skal vi i HR bidra aktivt, slik at vi får en god dialog og driver prosessene fremover, sier hun.

Skape gode arenaer for samarbeid
Når klinikken nå tar fatt på videre prosess inn mot Nye OUS og Livsvitenskapsbygget har hun klart for seg hva som blir de viktigste satsningsområdene fra hennes fagfelt.

– Frem mot 2025 blir det spesielt viktig å sørge for gode prosesser inn mot Nye OUS og Livsvitenskapsbygget. Samtidig som prosessene om fremtiden pågår skal driften opprettholdes, noe som krever mye fra våre ansatte og ledere. Å få til en god arena for samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte blir et viktig fokusområde for å få til å løse dagens drift og driften som planlegges frem i tid. 

– Hva er det viktigste bidraget fra ditt fagområde for at klinikken lykkes i Nye OUS? Hun tenker seg om før hun sier:
 
– Som nevnt tidligere vil vi i HR ha en viktig rolle når det gjelder å bistå i arbeidet fremover med kartlegginger, planlegginger, utredninger, risikovurderinger, endringsprosesser og lignende. Det som blir et særlig viktig bidrag fra HR for å lykkes med Nye OUS, er å sikre at informasjonen når ut til våre ansatte, og at det settes gode rammer og gis rom til medvirkning og involvering.