HELSENORGE

Å lede er å forstå

Klinikkleder Andreas Matussek har, siden han startet som klinikkleder i Klinikk for laboratoriemedisin i januar, besøkt og hatt en aktiv dialog med avdelingene for å lære virksomheten å kjenne.

MBK hovedbilde.jpg

Besøkte fagmiljøene: Klinikkleder tok turen innom Avdeling for medisinsk biokjemi for å lære mer om metabolomikk. Fra høyre: Enhets- og forskningsgruppeleder Katja Elgstøen, overlege Helge Rootwelt, klinikkleder Andreas Matussek, avdelingsleder Olav Klingenberg og seksjonsleder Berit Woldseth. Foto: Sandra Dale.

– Det er avgjørende at jeg er tett på prosessene og i dialog med mine kollegaer for å forstå landskapet jeg skal lede. Nå har jeg bedre forståelse av hvilke grep vi bør ta for å bedre tjenestetilbudet vårt samt tilrettelegge for en konkurransedyktig virksomhet, sier han.

Matussek som tidligere hadde tilsvarende stilling på Karolinska universitetssykehus takker alle som har tatt ham i mot, gitt ham innsyn i virksomheten samt gitt gode innspill til fremtidig satsing.  – Å besøke fagmiljøene i klinikken er det morsomste med jobben, men også det som gir meg mest da jeg aktivt bruker informasjonen i møte med de andre klinikkene og opp mot sykehusledelsen. Informasjonen har også vært helt avgjørende i det arbeidet vi nå er i gang med vedrørende KLMs rolle inn i Nye OUS.

Innblikk i metabolomikken
Enhets – og forskningsgruppeleder ved Avdeling for medisinsk biokjemi Katja Elgstøen er glad for at Klinikkleder tok seg tid til å besøke metabolomikk. – Det var virkelig inspirerende å ha klinikkleder her og å kunne vise ham hvordan vårt metabolomikkverktøy fungerer. Vi jobber så hardt med å få dette kraftfulle verktøyet, hvor vi måler flere tusen metabolitter i hver prøve, robust og egnet for diagnostikk i tillegg til å kunne benytte det inn i forskningen.

Hun forteller at OUS skal være fremst i landet på klinisk bruk av metabolomikk og at besøket bidro til en god dialog om nåværende situasjon og videre satsning innenfor fagfeltet. – Klinikkleder viste seg som en meget engasjert og kunnskapsrik fagperson også innen dette spesialiserte feltet og hadde mange gode innspill både til konkrete forskningsprosjekter samt til veien videre for implementering i rutinediagnostikk.


Samlende ledelse og faglig synergi
Leder av Genomdynamikkgruppen ved Avdeling for mikrobiologi Tone Tønjum synes besøket av Klinikkleder var viktig for å integrere fokus på antimikrobiell resistens (AMR) i den generelle strategien og forskningen ved KLM. – For å bedre forståelsen og forutsi utbrudd relatert til pandemiene AMR og covid-19 trenger vi samarbeid og synergi der vi knytter klinikk og vitenskap på høyt nivå sammen, sier hun.

Hovedbilde MIK.jpg

Nyttige innspill: Klinikkleder var glad for besøke genomdynamikkgruppen som holder til i lokaler ved Domus medica på Rikshospitalet. Fra høyre: Overingeniør Håvard Homberset, leder av genomdynamikkgruppen Tone Tønjum, avdelingsleder Fredrik Müller og klinikkleder Andreas Matussek. Foto: Sandra Dale.

Den gode erfarings- og idéutvekslingen inspirerer og hun tror den personlige kontakten til Klinikkleder er viktig for å utløse god synergi i videre innsats. – Vi fikk en fin anledning til å treffe klinikklederen personlig og til å vise ham hvilken visjon og kompetanse vi har i Genomdynamikk-gruppen og Turning the Tide of Antimicrobial resistance (TTA), og også hvilke ressurser vi har tilgjengelig i gode OUS-fasiliteter.

Klinikkleder har også besøkt fagmiljøer i Avdeling for rettsmedisin, Avdeling for medisinsk genetikk, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Avdeling for farmakologi, Avdeling for patologi samt andre fagmiljøer i Avdeling for medisinsk biokjemi og Avdeling for mikrobiologi, og planlegger flere besøk i 2021.