HELSENORGE

Å se det store i det lille utgjør en forskjell

Kroppen som maskineri for vår eksistens og hva som forårsaker sykdom har alltid fascinert meg. Uten et velfungerende immunsystem så står det ikke til liv. 

 

Å forstå denne kompleksiteten trigget min nysgjerrighet allerede i barneårene. Jeg ville vite mer, være med å avsløre hvordan det hele henger sammen. Jeg ville bli forsker.

Forskning er utgangspunkt for innovasjon
Jeg begynte å studere biologi på Blindern i 1999. Det har vært en lang og lærerik reise fra tang og tare til kompliserte molekylære prosesser, og frem til etablering av egen forskningsgruppe i 2014.

Utover i studietiden ble det klart for meg at dyptpløyende kunnskap kunne åpne dører for utvikling av bedre og treffsikker behandling av alvorlig sykdom.

Jeg ble opptatt av å forstå hele prosessen - fra de grunnleggende molekylære studiene til hvordan man kan se muligheter i de små funnene, for deretter å omsette denne kunnskapen til biomedisinske løsninger til gode for pasienter og samfunnet. I dag leder jeg en lab som er tilknyttet både Universitet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Å være en integrert del av både universitetet og sykehuset, med kort vei mellom reagensrør til innspill om klinikk nytteverdi er en stor fordel.

Grunnforskning gir nye løsninger
Min forskningsgruppe studerer immunologiske prosesser på et detaljert nivå. Vi designer nye forbedrede varianter av eksisterende proteiner. De er gode forskningsverktøy når vi søker etter svar på våre hypoteser. Men i flere tilfeller virker de bedre enn hva naturen selv er i stand til å ta frem. Slike designede proteiner har lagt grunnlaget for flere biomedisinsk teknologier som i dag testes ut i kontekst av nye legemidler og vaksiner. 

Jeg har et mål om at det skal komme noe ut av våre grunnforskningsfunn - i form av bedre eller nye medisinske tjenester og produkter. Vi er drevet av å se det store i det lille. Små endringer på et protein kan få drastiske konsekvenser.

Trykk her for å lese hele saken på UiO.

Fant du det du lette etter?