HELSENORGE

Bevisstløs mann i 50-årene funnet utendørs. GHB er en viktig årsak til forgiftning med koma.

Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål får rutinemessig inn mange prøver mtp. GHB-inntak. Etter funn av uventet høy konsentrasjon av GHB i blodet til en pasient, bestemte vi oss for å skrive en artikkel der vi diskuterte mulige forklaringer på dette. Resultatet er nå utgitt i tidsskriftet for norske legeforeningen med tittelen «Bevisstløs mann i 50-årene med økt aniongap». Utarbeidelsen har vært et fint samarbeid mellom Avdeling for farmakologi (Erik Hansen Aslaksen ), Avdeling for rettsmedisinsk fag (Maren Cecilie Strand) og Akuttmedisinsk avdeling (Kristian Engeseth og Dag Jacobsen ).


Erik Aslaksen Hansen er medforfatter i artikkelen om GHB forgiftning Foto: Erik Aslaksen Hansen~

 


GHB er en viktig årsak til forgiftning med koma, spesielt ved svingende bevissthet. Tall fra Kripos viste økende beslag i 2017-2018, men noe nedgang i 2019. GHB brukes ofte som «partydop», da det gir stemningshevning, kritikkløshet og svekket kontroll. Det kan også gi dempende virkninger som kognitiv svekkelse, sløvhet og trøtthet i likhet med alkohol. Det er viktig å huske på at det kan være vanskelig å forutse effekten av en dose, slik at en dose tatt i rushensikt fort kan ende i en overdose. Det spesielle med GHB er den korte halveringstiden, 18-60 min, som gjør at det ofte er vanskelig å spore et inntak. Rask prøvetaking av både urin og blodprøve blir derfor viktig ved mistanke. Hos vår pasient ble det noe uventet oppdaget en svært høy konsentrasjon i blodet flere timer etter inntak. Pasienten var også påvirket i lenger tid enn hva som er vanlig ved slike forgiftninger.

Samarbeidet rundt artikkelen har vært veldig fint og vi ønsker mer samarbeid med kliniske avdelinger. Artikkelen finner du her i tidsskriftet for den norske legeforeningen sine sider.

Fant du det du lette etter?