HELSENORGE

Bivirkningsmeldinger for covid-19-vaksiner - Avdeling for farmakologi i OUS deltar i vurderinger

Vaksinasjon av befolkningen med covid-19-vaksiner er i gang og det er stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet rundt bivirkninger som kan oppstå etter vaksinering. Vaksinebivirkninger følges derfor tett.

Foto: Colourbox.dk
I dagens situasjon er det allerede betydelig økt innmelding av vaksinebivirkninger på grunn av covid-19-vaksinene, og det er forventet at antallet innmeldte vaksinebivirkninger vil stige kraftig når vaksineringen øker. Det norske systemet for bivirkningsovervåkning, underlagt Statens legemiddelverk, oppskaleres nå  for å registrere og vurdere disse meldingene så raskt som mulig.

 

Vanligvis håndteres meldinger om vaksinebivirkninger av Folkehelseinstituttet og  bivirkningsmeldinger for øvrige legemidler av RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre).

Ved OUS er det RELIS Sør-Øst, Avdeling for farmakologi i Klinikk for laboratoriemedisin, som håndterer bivirkningsmeldinger.

For å kunne ivareta den forventede økningen av covid-19-vaksinemeldinger vil nå en stor del av staben ved RELIS motta nødvendig opplæring og være klare til å allokeres til arbeid med vaksinemeldinger på kort varsel.  Det er vanskelig å estimere hvor mange bivirkninger som kan bli meldt inn, men vi planlegger for at en stor del av staben kan komme til å jobbe med vaksinebivirkninger i 2021, i samarbeid med Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet.

 

Les mer på regjeringens hjemmeside  og hjemmesiden til Legemiddelverket.