HELSENORGE

Farmakogenetikk

Farmakogenetiske analyser brukes i forbindelse med utvalgte legemiddelbehandlinger hvor det er en kjent sammenheng mellom genetiske forhold og forventet respons på legemidlet. Testingen gjøres vanligvis ved hjelp av en blodprøve. Den genetiske kartleggingen kan gi svar på om man kan forvente normal effekt, eller om det er økt sannsynlighet for bivirkninger eller mangelfull effekt. Farmakogenetisk testing kan gjøres før oppstart med aktuell legemiddelbehandling eller under pågående behandling. Noen ganger kan det også være avklarende å gjennomføre testing etter avsluttet behandling.

​​​For deg som er pasient, her finner du praktisk informasjon om Genetisk undersøkelse av legemiddeleffekt (farmakogenetikk).​ 

Behandlende lege kan bruke dette rekvisisjonsskjemaet for å bestille farmakogenetisk analyse utført ved Oslo universitetssykehus. Rekvisisjonsskjemaet viser hvilke legemidler som er relevante med hensyn til farmakogenetiske undersøkelser.
behandlende lege kan ta kontakt ved spørsmål om tolkning av prøvesvar eller rådgivning knyttet til farmakogenetiske problemstillinger:
Vakttelefon - klinisk farmakolog, farmasøyt: 94 13 32 18 (hverdager kl. 8.30 - 14.30).
I Brukerhåndbok i klinisk farmakologi OUS kan du lese mer om farmakogenetiske analyser og her finner du også spesifiserte opplysninger om prøvetaking, forsendelse og bruksområde for de farmakogenetiske undersøkelsene​​  Mer detaljert informasjon om tolkning av farmakogenetiske analyseresultater finner du på anx.no. ​
Fant du det du lette etter?