HELSENORGE

Fikk Trump en magisk cocktail av antistoffer?

Jan Terje Andersen ved Klinikk for laboratoriemedisin, OUS og Avdeling for farmakologi ved  UiO har i fått publisert en interessant artikkel i  Aftenposten Viten om designantistoffer som president  Donald Trump fikk en cocktail med da han fikk covid-19 tidligere i høst

Foto: Tuva Holt Hereng

Da ​president Donald Trump fikk covid-19 i høst, fikk han en cocktail med medisiner med håp om å komme seg raskt tilbake i det ovale rom. Cocktailen inneholdt designerantistoffer.

Antistoffbehandling kan raskt vise seg å bli et viktig behandlingstilbud ved siden av vaksiner. Spesielt for dem som responderer dårlig på vaksine, som de eldre i risikogruppen. Antistoffer kan også gis som forebyggende medisin siden de har lang virkningstid i kroppen. Slik behandling vil være aktuelt for helsepersonell, personer i sentrale samfunnsfunksjoner og dem som er i risikogruppen.

Men selv om designerantistoffer kan vise seg å bremse koronaviruset effektivt, er det knyttet bekymring til tilgjengelighet og kostnadene ved slik behandling.

Les mer i Aftenposten Vitens artikkel her