HELSENORGE

Forsker på ny behandling for pasienter med høyt blodtrykk

Til tross for behandling med gode blodtrykkssenkende legemidler som er på markedet, sliter mange pasienter fortsatt med for høyt blodtrykk, som ikke lar seg behandle. Kan et velkjent blodtrykkssenkende hormonsystem være løsningen?

P1002902.jpg

Utprøver molekylet: – Vi håper stoffet vi har funnet vil ha en effekt slik at det på sikt kan tilbys pasienter med høyt blodtrykk som ikke lar seg behandle med tilgjengelige blodtrykksenkende legemidler, sier Andresen. Fra venstre: Henriette Andresen og Lise Moltzau. Foto: Lars Petter Devik.

Høyt blodtrykk er en av de viktigste risikofaktorene for hjerte-og karsykdommer. Heldigvis finnes det gode legemidler som reduserer blodtrykket, og dermed risikoen for sykdom og død for de aller fleste. Men noen pasienter får ikke senket blodtrykket, selv ved bruk av flere blodtrykkssenkende legemidler. De har såkalt behandlingsresistent hypertensjon og har høyere risiko for hjerte-og karsykdommer og nyresykdommer.

Over 1 milliard mennesker har høyt blodtrykk i verden, og det er estimert at mellom 5-30 % av disse har behandlingsresistent hypertensjon. Etterlevelse av blodtrykksbehandlingen og andre faktorer som den såkalte «hvit frakk-effekten», hvor pasientene får målt høyere blodtrykk på legekontoret enn de normalt har, gjør det vanskelig å estimere prevalensen. Stipendiat Henriette Andresen forteller at med en så stor pasientpopulasjon, påvirker dette millioner av mennesker.

– For disse pasientene hvor blodtrykket ikke reguleres tilstrekkelig med blodtrykkssenkende legemidler allerede på markedet, er det et stort behov for et nytt legemiddel.

Jakten på riktig molekyl
Avdeling for farmakologi ved Klinikk for laboratoriemedisin startet i 2015 et forskningsprosjekt der målet var å finne et molekyl som påvirker et velkjent blodtrykksregulerende hormonsystem kalt det natriuretiske peptidhormonsystemet. Natriuretiske peptider (syntetisk ANP og BNP) har blitt brukt i behandling av hjertesvikt, men har nylig vist seg også å være relevant i blodtrykksbehandling. Denne behandlingen kan være effektiv, men vil både være upraktisk og kostbar fordi peptidene har svært kort halveringstid i kroppen, og må derfor injiseres flere ganger daglig for å gi en vedvarende effekt. Peptidene kan heller ikke gis som en tablett fordi de vil bli ødelagt i magesekken.

Målet til forskningsgruppen var derfor å finne et lite molekyl som virker på natriuretisk peptid reseptor A (NPR-A), og som kan gis som en tablett og dermed vil være både mer brukervennlig og kostnadseffektivt. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom stipendiat Henriette Andresen, forsker Lise Román Moltzau og professor Finn Olav Levy ved Avdeling for farmakologi, professor Alessandro Cataliotti ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo samt professor Jo Klaveness ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Avdekket aktivt stoff
Arbeidet startet som et forskningsprosjekt hvor det ble testet 30 000 stoffer for aktivitet mot NPR-A hvor forskningsgruppen fant et aktivt stoff. Dette molekylet ble karakterisert som en allosterisk modulator av NPR-A, som er en ny måte å forsterke det natriuretiske peptidsystemet på.

– Dette kan også redusere risikoen for bivirkninger som for lavt blodtrykk, fordi molekylene ikke gir full fyring av signalsystemet, bare en forsterkning, sier Andresen.

Utprøver molekylet
I den videre prosessen for å optimalisere molekylet, har forskningsprosjektet utviklet seg til et innovasjonsprosjekt. I 2018 ble Andresen og prosjektet med i innovasjonsprogrammet SPARK på Universitet i Oslo og samme år fikk prosjektet også tildelt BIOTEK2021-midler fra Norges forskningsråd med Moltzau som prosjektleder. Dette gjorde det mulig for gruppen å få hjelp av et større firma til å designe og syntetisere nye stoffer for å optimalisere egenskapene.

Etter to intense år med testing av over 250 nye molekyler for aktivitet, har nå forskningsteamet funnet ett stoff de ønsker å gå videre med i dyrestudier. Til våren planlegges en dyrestudie der dette molekylet skal testes i rotter med hypertensjon.

– Dette har vært et vanskelig, men ekstremt lærerikt prosjekt, og vi gleder oss veldig til fortsettelsen. Det blir fantastisk spennende å se hvilken effekt molekylet vårt vil ha i dyr, sier Andresen og Moltzau.