Forskning og forskningstjenester i Avdeling for farmakologi

Avdeling for farmakologi har flere forskningsgrupper som driver basal, klinisk og epidemiologisk forskning. Avdelingen er tilknyttet Farmakologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Forskere utenom Avdeling for farmakologi, både med og uten tilknytning til Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, kan inngå avtaler om utføring av analyser til forsknings- og utviklingsprosjekter ved avdelingens laboratorier, samt bistand til gjennomføring av kliniske studier ved sykehuset på Klinisk forskningspost.