HELSENORGE

Fra studier til oppstart av biotek-selskap

Nå flytter to ph.d.-studenter inn i ShareLab i Forskningsparken. Her vil de gjennomføre avklarende forsøk med mål om selskapsetablering og bedre løsninger for pasientene.

Torleif Tollefsrud Gjølberg  og Simone Mester er begge ph.d.-studenter i Laboratoriet for adaptive immunitet og homeostase ved Oslo universitetssykehus og Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo som ledes av Jan Terje Andersen, professor i biomedisinsk innovasjon ved Avdeling for farmakologi UiO og Klinikk for laboratoriemedisin, OUS. Torleif og Simone ønsker å være med å omsette forskningsresultater til det beste for pasienten. Sharelab tilbyr laboratorier som vil gjøre arbeidet enklere. Målet er selskapsetablering i løpet av perioden.

 

Forskning skal nå pasientene

Hverken Mester eller Tollefsrud Gjølberg er fremmede for innovasjonsprosesser. Tollefsrud Gjølberg startet Medtech-selskap Smartlab Solutions AB under mastergraden. Siktemålet med selskapet var å utvikle et produkt for å avdekke en type antibiotikaresistens før antibiotika blir gitt.

Simone Mester har også god erfaring med forskningsdrevet innovasjon fra både mastergraden og nå gjennom ph.d.-tiden. Hun har blant annet ledet et SPARK Norway-innovasjonsprosjekt som del av UiOs livsvitenskapssatsing. Programmet har som mål å legge til rette for at forskere skal kunne ta ut potensialet i sin grunnforskning på vei mot kommersialisering. Mesters prosjekt har fokus på utvikling av ny treffsikker kreftmedisin.

Myk overgang fra akademia

De ambisiøse forskerne har det siste året fulgt Jan Terje Andersen i dialog med teknologioverføringsselskapet Inven2, og i forhandlinger med industripartnere. Laboratoriet har utstrakt samarbeid med nasjonale og internasjonale selskaper. Det har gitt studentene en kulturforståelse og verdifull innsikt i hvordan man går frem.

Forskningsgruppen har nå inngått en avtale med ShareLab, for å legge til rette for en mykere overgang fra akademia til næringsliv.

Som veileder ønsker jeg å legge til rette for at studentene skal kunne utøve sin forskning samtidig som de har et øye for hvordan resultatene kan omsettes til ny teknologi eller produkt, sier Andersen.

Dette er første gangen en slik avtale er inngått med en akademisk partner før selskapsetablering.

Du kan lese mer om dette på UiOs nettsider her


Fant du det du lette etter?