HELSENORGE

Fremtidens forskere

Forskningsgruppeleder Jan Terje Andersen ved Klinikk for laboratoriemedisin forstår verdien av å bli satset på som ung forsker. Nå tilrettelegger han for at unge, lovende forskere skal få muligheten til å lykkes.

P1043652.jpg

Mykere overgang fra akademia til næringslivet: – Jeg håper at flere blir motivert av vår fremgangsmåte og at dette kan være et godt eksempel på hvordan det kan gjøres, sier forskningsgruppeleder Jan Terje Andersen. Fra venstre: Torleif Tollefsrud Gjølberg, Jan Terje Andersen og Simone Mester. Foto: Lars Petter Devik.

– Det er de som er fremtiden. De er nysgjerrige og har fleksibiliteten, og vi må gi dem mulighetene. Min oppgave er å tilrettelegge, utfordre og sette retning. Å utdanne gode forskere til både akademia og næringsliv er et viktig samfunnsoppdrag, sier han.

To av hans ph.d.-studenter som blir satset på er kreftforskeren Simone Mester og gründerspire Torleif Tollefsrud Gjølberg. De flyttet nylig deler av sin forskningsaktivitet til Sharelab, en lab som er tilrettelagt for selskapsetablering.

– Vi er i en utprøvende fase, og vi fikk nylig UiO-innovasjonsmidler som støtter videre opphold i Sharelab, samt drift til ett av prosjektene. Det er helt kanon at vi nå er i gang med å legge til rette for en mykere overgang fra akademia til næringslivet, sier Andersen stolt.

Fokus på bioteknologisk helseindustri
Med stort engasjement for forskningsdrevet innovasjon og applisering av forskningsresultater til kliniske forbedringer har Mester og Tollefsrud Gjølberg en klar ambisjon om hva de ønsker å bidra med.

– Vi brenner for translasjon mellom grunnforskningsfunn og klinisk anvendelse. Våre resultater og konsepter kan potensielt resultere i nye og bedre medisiner, og behandlingsformer for pasientene. Det er givende å se for seg at vårt arbeid kan forbedre hverdagen og livene til klinikere, pasienter og pårørende.

Forskerne som fra tidlig studiestart har vært nysgjerrige på å finne svar og se etter nye muligheter ønsker nå å være med å etablere mer bioteknologisk helseindustri i Norge.

– Hvis vi skal utnytte potensialet i både helsesystemet og forskningsmiljøene mener jeg det trengs flere arbeidsplasser og selskaper innen sektoren. En utstrakt satsning her står for meg som et av de største skrittene Norge kan ta for et mer bærekraftig, helseorientert næringsliv, sier Tollefsrud Gjølberg.

Lærer om selskapsetablering
Andersen samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale selskaper, og denne erfaringen kommer nå godt med. De unge forskerne er tett på når Andersen forhandler avtaler og er i dialog med selskapene sammen med teknologioverføringsselskapet til Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Inven2. Slik lærer de hvordan man går frem.

– Min drøm er å være med på å bygge opp et biotekselskap i Norge, og skape noe unikt sammen med de flinke menneskene rundt meg. For å lykkes med det, lærer vi nå om prosessen rundt selskapsetablering samt tilegner oss kunnskap om klinisk utvikling, sier Mester.

Lær dem å kjenne
Andersen oppfordrer andre forskningsruppeledere som har unge forskere til å lære dem å kjenne.

– Det er viktig at man er tydelig på mål og forventinger, begge veier. Du må åpne opp for muligheter og gi dem rom til å vokse sammen med forskningsmiljøet.

I tillegg til å finne ut hvem de er, hva de vil og hvor de skal, mener Andersen at det er viktig å komme frem til en felles forståelse av hvor de er på vei. Andersen understreker at å lykkes sammen med andre er en drivkraft.

– Det er viktig at vi synliggjør, involverer, og gir dem et nettverk som bygger dem opp. Men samtidig må man også utfordre. Det gjør at de blir reflekterte, tenker kritisk rundt egne hypoteser og hvordan man skal finne frem til gode svar for veien videre.

Mykere overgang fra akademia til næringslivet
Andersen håper flere vil være med å tilrettelegge for en mykere overgang fra akademia til næringslivet for unge talenter.

– Regjeringen har uttrykket en forventning om at forskningsresultater skal tas i bruk og komme samfunnet til nytte. Innovasjonskapasiteten må derfor økes for å utløse verdipotensialet i helsesektoren og akademia. Jeg håper at vår fremgangsmåte kan bli et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres, sier han før han legger til:

– Vi kan sitte stille å se om det skjer noe, eller vi kan være med å åpne dørene for å gjøre det hele mulig. Det siste er for oss givende og jeg håper flere blir motivert til å gjøre det samme.