HELSENORGE

Innoverer på grunn av pasientene

Jan Terje Andersen lærte seg laboratoriearbeid da han studerte til å bli bioingeniør. Vitenskapelig nysgjerrighet drev ham videre til Institutt for biovitenskap på Blindern. En forelesning med professor Inger Sandlie staket ut karrieren hans. I dag er han en av forskerne med flest innovasjoner hos Inven2

Ved inngangen til en bygning vis á vis hovedbygget på Rikshospitalet, venter Jan Terje Andersen. Vi skal opp i 3. etasje der forskningsgruppen hans har sine kontorer og laboratorier.

– I 2014 fikk jeg karrierestipend fra Forskningsrådet. Da var jeg en del av forskningsgruppen til Inger Sandlie ved Senter for immunregulering, et senter for fremragende forskning. Fra da av har jeg bygd opp en robust gruppe med 15 dedikerte forskere. Jeg var heldig og fikk Inger med på laget også, sier Andersen.

Jan Terje Andersen og Inger Sandlie kan karakteriseres som et drømmeteam innen fremragende forskning og innovasjon. De har samarbeidet siden 2002.

– Inger har vært min veileder, så ble hun en veldig god venn, samarbeidspartner og mentor. Hun er tydelig og reflektert. Vi utfordrer hverandre og det er takhøyde, sier Andersen.

Les mer  på inven2 sider her

Fant du det du lette etter?