HELSENORGE

Kan ha funnet koronavirusets svakhet

Dagens medisin skriver at koronaviruset har i løpet av utbruddet mutert flere ganger til nye versjoner. Vaksinene vi nå vaksineres med er utviklet på bakgrunn av den opprinnelige første varianten fra Kina. Flere studier viser at muteringen av viruset kan redusere effekten av vaksinene.

Bildet viser professor Jan Terje Andersen på laboratoriet. Foto: Tuva Holt Here

Nye studier ser nå på hvordan mutasjonene påvirker antistoffene fra personer som bl.a. har gjennomgått mild Covid 19-infeksjon. Så langt viser studiene at antistoffene har liten effekt på muterte virus med endring E484K i piggproteinet .

Jan Terje Andersen, professor ved Avdeling for farmakologi ved Universitetet i Oslo og leder av forskningsgruppa for adaptiv immunitet og homeostase på Oslo universitetssykehus ved Klinikk for laboratoriemedisin sier at studiene gir oss verdifull kunnskap i arbeidet med å finne bedre og mer presise vaksiner. Studiene viser også hvor på piggproteinet man bør fokusere for å utvikle monoklonale antistoffer som vil være virksomme mot muterte virus.

Andersen understreker at de foreløpige resultatene fra studiene må undersøkes videre. Trykk her for å lese mer om studiene i Dagens medisin.