HELSENORGE

Norske eksperter overrasket over funn i ny studie om Covid 19 immunitet

Ny studie publisert i Nature hvor forskere har sett på hvor lenge man er immun etter en Covid-19 infeksjon . Norske eksperter mener resultatene av studien er både overaskende og spennende.

Bilde av professor Jan Terje Andersen på lab

 Jan Terje Andersen kommenterer en ny studie publisert i Nature om Covid 19 immunitet. Foto: Tuva Holt Hereng 

Forsker ved Klinikk for laboratoriemedisin (OUS) og professor ved UiO Jan Terje Andersen forklarer at studien tar utgangspunkt i en gruppe personer som har vært gjennom Covid-19.

– De beskriver dannelse av hukommelsesceller som produserer antistoffer rettet mot koronaviruset. Disse hukommelsescellene er tilstede 1 måned etter at sykdommen er ryddet av banen, men også 6 måneder senere.

Han forklarer at selv om antistoffnivåene i blodet går ned i denne perioden, så er immunsystemet i stand til å finjustere antistoffene som produseres slik at de faktisk kan virke bedre, selv etter at man er erklært frisk. 

– Dette skyldes trolig at biter av viruset holdes i lymfeknutene over tid for å godgjøre hukommelsen. Et kjent immunologisk fenomen fra kroniske virusinfeksjoner. Immunsystemet er komplekst og fascinerende. Derfor er vi immunologer, og like nysgjerrige hver dag vi går på jobb, sier han.

Les hele forskningsstudien fra Nature her.