HELSENORGE

Ny forskning viser at statiner sjelden forårsaker muskelbivirkninger

 

 

Der enn 550 000 nordmenn bruker statiner i dag, og andelen har økt med om lag 10 prosent de siste ti årene. 1 av 10 mener de opplever plagsomme bivirkninger i form av muskel- og skjelettsmerter, som igjen fører til at mange slutter å ta medisinene. Hos pasienter med etablert hjerte- og kar sykdom er kolesterolmedisinen viktig for å forbygge nye alvorlige hjerte/kar-hendelser.  En ny norsk studie publisert i European Heart Journal CardiovascularPharmacotherapy  viser at de fleste av de som har tilskrevet muskelplager til statiner ikke får muskelbivirkninger når de tar disse kolesterolmedisinene.

Om lag 1000 pasienter med hjerte- og kar sykdom ble intervjuet. Nærmere 10 prosent rapporterte om muskelbivirkninger når de tok det mest brukte statinet, atorvastatin, og mange hadde derfor sluttet med behandlingen. Pasienter som mente de hadde muskelbivirkninger på atorvastatin ble med videre i den dobbeltblindete overkrysningsstudien.  Da pasientene ble randomisert til 7 ukers behandling med atorvastatin 40 mg og placebo i tilfeldig rekkefølge, uten at hverken deltagerne eller legene visste hva de fikk, var hovedresultatet at statinet ikke forårsaket muskelplagene hos de aller fleste.

Forskerne bak studien fremhever at muskelplagene er reelle hos dem det gjelder, men at det kun hos et fåtall er statinet som er årsaken. Det er da viktig å utrede andre årsaker til muskelplager hos disse pasientene og legge til rette for god kolesterolbehandling.

Nils Tore Vethe m.fl. ved Avdeling for farmakologi ved Klinikk for laboratoriemedisin har bidratt i arbeidet med studien  som er en del av NOR-COR prosjektet som utgår fra Drammen sykehus. Dette har vært et tverrfaglig samarbeid mellom sykehusene i Drammen og Vestfold, Oslo universitetssykehus og Avdeling for Atferdsmedisin, Universitetet i Oslo. Leger, sykepleiere, farmasøyter, bioingeniører, fysioterapeuter og statistikere har vært involvert i gjennomføringen. Omtale av studien er nylig publisert i Aftenposten og i Dagens Medisin

Fant du det du lette etter?