HELSENORGE

Om lag 1 prosent av befolkningen har vært smittet av det nye koronaviruset

Om lag 1 prosent av Norges befolkning har antistoffer mot det nye koronaviruset SARS-CoV-2 som gir sykdommen covid-19, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet har i flere uker undersøkt forekomst av antistoffer mot koronavirus i befolkningen i Oslo-området. Antistoffer mot SARS-CoV-2 vitner om gjennomgått infeksjon med viruset. For å få en idé om hvor mange som har vært smittet av viruset også i andre deler av landet, har forskere ved referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet nå samlet inn 900 blodprøver fra ni laboratorier i ulike deler av Norge.

Antistoffer mot SARS-CoV-2 ble funnet i om lag 1 prosent av de analyserte prøvene.

- Dette er den første studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2-viruset i blodprøver som er samlet inn fra ulike geografiske områder og som dekker alle aldersgrupper i Norge. Resultatene passer godt med andre beregninger som er gjort, og støtter våre antakelser om at vi har hatt få tilfeller av viruset i Norge og at vi ser ut til å ha lave mørketall, sier overlege Anne-Marte Bakken Kran ved Folkehelseinstituttet.

Analysene er utført ved Oslo Universitetssykehus (OUS), med en metode utviklet av Fridtjof Lund-Johansen og Jan Terje Andersen ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Studien er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og OUS, og er gjennomført med god hjelp fra de deltakende mikrobiologiske laboratoriene ved norske sykehus.

Du kan lese mer om undersøkelsen her

Fant du det du lette etter?