HELSENORGE

Persontilpasset behandling med mykofenolat: Internasjonal konsensusrapport ledet fra Avdeling for farmakologi i OUS

Konsensusrapporten om persontilpasset mykofenolatbehandling ble nylig publisert i tidsskriftet Therapeutic Drug Monitoring. Stein Bergan ved Avdeling for farmakologi i Klinikk for laboratoriemedisin har ledet arbeidet som har ført fram til artikkelen med 38 fagpersoner fra 13 nasjoner på forfatterlisten.

SteinB.jpg

Stein Bergan som har ledet det internasjonale arbeidet med Mykofenolat. Foto: privat

Mykofenolat er et immundempende legemiddel som brukes for å hindre avstøtning etter organtransplantasjon, samt brukes det ved enkelte autoimmune sykdommer. Den omfattende artikkelen beskriver analysemetoder som egner seg til presise målinger, farmakometriske beregningsmodeller, farmakogenetikk, biomarkører og implementering av legemiddelmonitorering i praksis.

Stein Bergan leder den vitenskapelige komiteen for immundempende legemidler i den internasjonale foreningen for terapeutisk legemiddelmonitorering og klinisk toksikologi (International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, IATDMCT).  Til daglig jobber han med farmakologiske problemstillinger og persontilpasset legemiddelbehandling på Rikshospitalet. 

Artikkelen Personalized Therapy for Mycophenolate: Consensus Report by the International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, finner du her