HELSENORGE

Psykofarmaka – nå analyserer OUS prøvene selv

Avdeling for farmakologi ved Oslo universitetssykehus tilbyr nå analyse av alle vanlige antidepressive og antipsykotiske legemidler.

Bilde fra laboratorium

Nytt tilbud: Avdeling for farmakologi har utviklet ny metode for analyse av psykofarmaka i serum. Foto: Laila Bruun.

Laboratoriet på Ullevål vil sette opp analysene minst 2 dager i uken. Svartiden fra laboratoriet mottar prøven er 2-3 arbeidsdager.

Nærmere beskrivelse av alle antidepressive – og antipsykotiske midler som analyseres ved OUS finnes i Brukerhåndboka.

Du kan også lese mer om serumkonsentrasjonsmålinger og farmakogenetiske analyser, samt finne praktisk informasjon om rekvisisjoner og bestilling av prøvetakingsutstyr her.

Analysene kan rekvireres elektronisk for de som har tilgang til dette (bl.a. OUS-rekvirenter), eller på papirrekvisisjon.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål:
Telefon laboratoriet: 22 11 94 64 (hverdager kl 07.30 – 15.00)
Telefon vakthavende lege: 48 01 62 74 (hverdager kl 08.00 – 15.00)