HELSENORGE

Simone Mester blant Kapitals 30 mest lovende talenter

Simone Mester ved Klinikk for laboratoriemedisin er en av de unge og talentfulle kvinnene rundt 30 år som blir presentert i Kapitals liste som de mener har potensiale til å komme inn på listen over Norges mektigste kvinner i fremtiden.

Foto: Øystein Horgmo

Simone Mester (27) er kreftforsker ved Klinikk for laboratoriemedisin og Ph.d.-student i forksningsgruppen "laboratoriet for adaptiv immunitet og homeostase" ved Oslo universitetssykehus.  Simone kom inn i miljøet som ledes av Jan Terje Andersen gjennom Spark-programmet i 2018 og jobber nå med å starte sitt eget biotek-selskap i Forskningsparken i Oslo.

Hele listen til Kapital finner du her.