HELSENORGE

Slik skal sykehusene finne pasientene de skal betale tilbake

Dagens Medisin avslørte i februar at ikke alle som jobbet i spesialisthelsetjenesten, fullt ut hadde forstått de nye reglene i blåreseptforskriften. Etter at Helse Sør-Øst RHF ba helseforetakene om å finne frem til alle pasienter som kan ha rett på tilbakebetaling av penger, jobber nå en etterforskningsgruppe med bl.a. deltagere fra Avdeling for farmakologi ved Klinikk for laboratoriemedisin med å finne de aktuelle pasientene ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Medisinsk fagdirektør Hilde Myhren ved OUS forklarer at de blant annet jobber med dataanalyser i koder over diagnoser og legemidler fra Helfo, for å finne frem til pasienter som kan ha rett på tilbakebetaling.

– Det vi har fått fra Helfo, er en liste over legemidler som er avslått – medikamenter som tidligere ble godkjent, men som ble avslått etter innstramming av dokumentasjonskravet. Dette er en liste over ATC-koder, som er koblet med diagnosekoder, forklarer fagdirektør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus til Dagens Medisin.

Akkurat nå leter etterforskningsgruppen etter de pasientene som urettmessig har betalt sine egne legemidler, som vist i reportasjene i Dagens Medisin tidligere i år, sier spesialrådgiver Skule Ingeberg ved Seksjon Legemiddelkomite og-sikkerhet, Avdeling for farmakologi, i Klinikk for laboratoriemedisin på OUS. 

Han styrer etterforskningen i databasen over resepter og forteller at de nå til slutt har fått et uttrekk av dataene, uten at den frikoblede databasen som henter informasjon fra Dips, får problemer. Dette skjedde de første gangene etterforskerne hentet ut data fra alle resepter som var blitt utskrevet ved OUS i 2019 og 2020.

– Anslagsvis er det om lag 32.000 resepter som skrives ut hver måned, og av dem må vi etterforske om lag 7000 resepter, sier han.

Databasen over resepter krysses så mot hvilken avdeling de er forskrevet, og hva slags pris legemiddelet hadde.

Les hele artikkelen i Dagens Medisin her.