Helsenorge

Sterkt redusert analysekapasitet, Klinisk farmakologi Ullevål

Klinisk farmakologi Ullevål har per 18.03.20 sterkt redusert analysekapasitet grunnet personalmangel som følge av coronavirusutbruddet. Dette innebærer at alle rusmiddel- og legemiddelanalyser blir utsatt inntil videre. Analyser som anses som svært viktige for akuttdiagnostikk eller -behandling vil vi tilstrebe å få analysert. Rekvirent kan i så fall ringe klinisk farmakolog på telefon 480 16 274 (betjent hverdager kl. 08-15).

Vi beklager ulempen dette medfører for våre rekvirenter og håper situasjonen blir kortvarig.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at analyseaktiviteten ved Klinisk farmakologi Rikshospitalet og Klinisk farmakologi SSE går som normalt.