HELSENORGE

Tilgang til best mulig legemidler for pasientene

– Vi bidrar sterkt til at pasientene får tilgang til best mulig legemidler samtidig som vi sørger for at sykehuset ikke bruker mer penger på legemidler enn nødvendig, sier leder for Avdeling for farmakologi, Berit Muan.

P1000523.jpg

Ambisiøs leder: – Ett av våre viktigste satsningsområder blir å utvide analysetilbudet slik at vi dekker enda flere legemidler enn vi gjør i dag. Vi får stadig forespørsler om nye analyser fra klinikere, og vi har et klart ønske og en ambisjon om å utvide analyserepertoaret i henhold til medisinsk behov, sier Avdelingsleder for farmakologi Berit Muan. Foto: Lars Petter Devik.

60-åringen som er født og oppvokst på landsbygden i Meldal, noen mil sør for Trondheim, følte sterkt på utferdstrangen etter videregående skole. Med opptak både på farmasistudiet og tannlegestudiet ved Universitetet i Oslo var det ren tilfeldighet at hun gikk for farmasi. – Det var kun fordi farmasi-studiet startet en uke tidligere, men det var nok. Blandingen av naturvitenskapelige og medisinske fagområder i farmasien grep meg, og jeg fortsatte på studiet, sier hun.

Etter mastergraden tok hun fatt på forskning ved Norges veterinærhøgskole og deretter en doktorgrad innen farmakologi og toksikologi. Og som om det ikke var nok bestemte hun seg også for å ta en økonomiutdannelse samt litt gruppepsykologi og ledelse parallelt med studiene.

Spranget til Norges største universitetssykehus
Med mye utdannelse i bagasjen tok hun fatt på yrkeskarrieren i en norsk farmasøytisk bedrift som høstet stor suksess på 1990-tallet. – I Nycomed fikk jeg anledning til å jobbe med kliniske studier i spennende forsknings- og utviklingsprosjekter, og etter hvert fikk jeg internasjonalt ansvar for den kliniske utviklingen av et kontrastmiddel som skulle brukes ved ultralydundersøkelser.

Etter 12 år i selskapet starter hun som seksjonsleder ved Giftinformasjonen, som da var en del av Helsedirektoratet, før hun omsider tok spranget videre til Norges største universitetssykehus, i stillingen som leder av Avdeling for farmakologi. – Til tross for at jeg knapt hadde vært innom et norsk sykehus tidligere, tenkte jeg min bakgrunn passet rimelig bra – både laboratoriearbeid, kliniske studier, informasjon, rådgivning, undervisning og forskning er viktige oppgaver i avdelingen, og oppgaver jeg hadde jobbet med i de andre stillingene jeg hadde hatt. Nettopp den store porteføljen av oppgaver som avdelingen skulle håndtere, og de mange flotte medarbeiderne med kompetanse som dekker hele bredden innen legemiddelfeltet, appellerte til meg.

Synliggjøre fagfeltets verdibidrag
Ni år senere er hun bevisst på rollen hun selv og hennes fagfolk må ta for å formidle og synliggjøre fagfeltets verdibidrag inn mot pasientbehandling og i dopingutredning.
– Legemidler er en sentral innsatsfaktor i behandlingen av pasienter. Riktig bruk av legemidler er kritisk for behandlingsresultat og pasientsikkerhet, og vår laboratorieaktivitet bidrar til dette. Vi spiller også en sentral rolle i arbeidet med å forebygge misbruk av rus- og dopingmidler. Det er også viktig å nevne at vi gjør så mye mer utover laboratoriedrift, som for eksempel å gi informasjon om riktig legemiddelbehandling (RELIS), å understøtte rasjonell og sikker legemiddelbruk (Legemiddelkomité og Mangelsenter) og å utføre kliniske legemiddelstudier (Klinisk forskningspost).

Vi ønsker å ha et tett samarbeid med kliniske avdelinger ved OUS for å utvikle tjenester som best mulig dekker medisinsk behov. Et resultat av et slikt samarbeid er hjemmeprøvetaking for pasienter som har gjennomgått transplantasjon. Denne pasientgruppen, som jevnlig må følges opp med kontrollprøver av sin legemiddelstatus, slipper å dra til sykehus eller lege bare for å få ta en blodprøve. – Vi har utviklet metoder som kan analysere aktuelle legemidler i mikroprøver, som pasienten selv kan ta hjemme ved å stikke seg i fingeren med dertil egnet utstyr for så å sende prøven i posten til oss for analysering. Pasientutført prøvetaking hjemme tror jeg har fremtiden foran seg, og bør utvikles videre.

Drømmer om samlokalisering
Avdelingslederen, som er kjent for å alltid være godt forberedt til ledermøtene, har et klart ønske i forbindelse med utbyggingen av Nye OUS. – Drømmen min er å få samlokalisert det rike fagmiljøet vi har i avdelingen. Det tror jeg ville bidratt til faglige synergier vi ikke får utnyttet i dag, og det ville kunne tilrettelagt for mer rasjonell drift, økt produktivitet og mindre sårbarhet.

Samlokalisering av avdelingen og klinikken for øvrig, gjerne i Livsvitenskapsbygget, vil kunne bidra til flere positive effekter. – Med så mange brilliante hoder samlet under samme tak, er det bare fantasien som setter grenser for hva vi sammen, og parallelt med den teknologiske utviklingen, kan få til!

Skal vite at de blir verdsatt
Med stadig økte krav til oss alle om effektivisering, økt kvalitet og produktivitet, er det en ting som er spesielt viktig for henne. – Jeg brenner for å tilrettelegge for at alle de flotte og flinke medarbeiderne i avdelingen skal være motiverte til å utnytte sitt potensial og sin kapasitet, slik at vi sammen gjør en best mulig jobb for OUS og pasientene. Hun forteller at hun ønsker at alle skal få utvikle seg faglig og personlig gjennom jobben de gjør og de oppgaver de utfører. – De skal vite at de blir verdsatt, og at deres innsats er viktig i arbeidet for sikker og rasjonell legemiddelbruk, og i arbeidet med å forebygge misbruk av rus- og dopingmidler.

Til tross for at hun leder klinikkens minste avdeling er hun ikke i tvil om viktigheten av deres arbeid og hva de skal satse på i årene som kommer. – Ett av våre viktigste satsningsområder blir å utvide analysetilbudet slik at vi dekker enda flere legemidler enn vi gjør i dag. Vi får stadig forespørsler om nye analyser fra klinikere, og vi har et klart ønske og en ambisjon om å utvide analyserepertoaret i henhold til medisinsk behov, sier hun besluttsomt.