HELSENORGE

Vil angripe kreftsvulster med kroppens egne missiler

Marit Inngjerdingen professor ved  UiO og forsker i Avdeling for farmakologi, Klinikk for laboratoriemedisin og Miriam Aarsund Larsen stipendiat ved UiO, undersøker nå om en mindre kjent del av immunforsvaret kan brukes til å utvikle en helt ny immunkur mot kreft. Inngjerdingen er professor på Institutt for klinisk medisin ved UiO og leder av forskergruppen «Medfødt immunforsvar mot kreft».

De siste tjue årene har Marit Inngjerdingen forsket på noen immunceller som kalles for natural killer cells (NK-celler). De spesielle cellene, som kan kalles naturlige dreperceller på norsk, ble først oppdaget på 1970-tallet. De siste 15 til 20 årene er de naturlige drepercellene blitt anerkjent som en viktig del av immunforsvaret. Likevel fins det fortsatt noen immunologer som hevder at disse cellene bare er en rest fra evolusjonen og at de ikke lenger har noen stor funksjon. Marit Inngjerdingen er svært uenig med dem.

– Eksperimenter på forsøksdyr viser at de som mangler NK-celler, oftere får kreft enn de dyrene som har dem i behold. Det tyder på at disse cellene er viktige for å oppdage kreftceller i tidlig fase, før de klumper seg sammen i en tumor og lager krøll, poengterer Marit Inngjerdingen.

Nå har hun fått ni millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet for å finne ut av hvordan det er mulig å bruke disse cellene til å finne en helt ny måte å angripe kreft på.

Les mer om Marits og Miriams  forskningsprosjekt i forskningsmagasinet Apollon her