HELSENORGE

- Vil ikke være et “one drug wonder"

Gjennom å kopiere lederstilen til sitt forbilde, vil danske Michael Engsig ta vaksineselskapet Vaccibody fra oppstartsbedrift til innovasjonsfabrikk i verdensklasse.

Forsker og Vaccibody gründer Bjarne Bogen ved avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin

​Danske Michael Engsig overtok lederstolen i vaksineselskapet Vaccibody i fjor. Vaccibody et biofarmasøytisk selskap i klinisk fase, dedikert til oppdagelse og utvikling av nye immunterapier. I oktober inngikk Vaccibody et milliardsamarbeid med selskapet Genentech, samt ble notert på Merkur Market.

Vaksineselskap ble etablert av Agnete Fredriksen, Bjarne Bogen og Inger Sandlie i 2007.  Teknologien i selskapet er tuftet på arbeid gjort i Bogens laboratorium på avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin ved OUS, Rikshospitalet.
Målet er å skape en terapeutisk vaksine som mobiliserer kroppens eget immunforsvar i kampen mot blant annet kreft og smittsomme sykdommer.

Les hele saken fra Kapital HER