HELSENORGE

Åpner for ny behandling av covid-19 pasienter

Forskere fra Oslo universitetssykehus og Vestre Viken viser at aktivering av det medfødte immunforsvaret bidrar til pustebesvær hos covid-19 pasienter. Resultater fra forskning og godt samarbeid gjør at det nå kan vurderes å åpne for ny behandling.

Åpner for ny behandling: - Vi viser for første gang at komplementsystemet er sterkt overaktivert hos pasienter som har eller utvikler alvorlig covid-19 sykdom. Dermed har vi lagt det vitenskapelige grunnlaget for å undersøke komplementsystem hemmende medikamenter i kliniske studier på covid-19 pasienter, sier forsker Søren Pischke. Fra venstre: Camilla Schjalm, Søren Pischke og Tom Eirik Mollnes. Foto: Lars Petter Devik.

​Vi viser i en nylig publisert studie i det prestisjetunge tidsskrift «Proceedings of the National Academy of Science» at systemisk og langvarig aktivering av komplementsystemet, en nøkkelkomponent i den medfødte immunresponsen, oppstod hos 39 norske covid-19-pasienter som var innlagt på sykehus.

Aktiveringen var forbundet med pustebesvær, det vil si respirasjonssvikt og dette tyder på at komplementhemming kan være en mulig behandling for covid-19 utløst alvorlig sykdom.

Covid-19 – vi må forstå mer
Covid-19 påvirker kroppen på mange måter. Et kjennetegn er en overreagerende immunrespons og at leger ikke er i stand til å forutsi hvilke pasienter som vil utvikle et alvorlig forløp. Mange medisiner blir for tiden prøvd hos pasienter med covid-19, mens det faktisk fortsatt er uvisst hvilke prosesser som blir startet av viruset.

Vår studie vurderte om den delen av immunforsvaret vi er født med og som dermed ikke er “lært” eller ervervet i løpet av livet, er ansvarlig for alvorlighetsgraden av covid-19 sykdommen.

Les hele blogginnlegget på Ekspertsykehuset her.