HELSENORGE

Automatisert immunfluorescens mikroskop

NOVA View - automatisert immunfluorescens mikroskop

Seksjon for medisinsk immunologi har i 2020 innført et nytt automatisert immunfluorescens mikroskop for analysering av:

  • anti-dsDNA (Crithidia luciliae immunfluorescens test)

  • ANCA (Anti-nøytrofilt cytoplasma-antistoff)

  • ANA-HEp-2 (Anti-nukleære antistoffer)

med indirekte immunfluorescens teknikk (IIF).

NOVA View er et helautomatisk immunfluorescens mikroskop som kan avlese og vurdere digitale bilder av slides.

Automatiseringen medfører endring i fortynning for ANA IIF teknikk fra 1/160 til 1/80. Mønster for kjerne og cytoplasma rapporteres i henhold til de nye internasjonale retningslinjene. 

AC-1: homogent kjernemønster ANA IIF HEp 2 som ved SLE (systemisk lupus erythematosus), (kilde: anapatterns.org)

AC-21: grovgranulært cytoplasmatisk mønster som ved PBC (primær biliær cholangitt), (kilde: anapatterns.org)

ANA er autoantistoffer rettet mot både kjerne og cytoplasma antigener og representerer et viktig diagnostisk verktøy for diagnosen av autoimmune sykdommer, spesielt av systemiske autoimmune revmatiske sykdommer slik som systemisk lupus erythematosus, Sjøgrens syndrom og systemisk sklerodermi.

Hittil har vi rapportert kun positivt kjernemønster ved ANA IIF utført i fortynning 1/160. De nye klassifikasjonskriteriene for SLE 2019 EULAR/ACR anbefaler nå fortynning 1/80 for å kunne fange flere av pasientene som har sykdommen (2019 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology classification criteria for systemic lupus erythematosus, Ann Rheum 2019 Sep, PMID: 31383717).

Det er også anbefalt at man rapporterer både kjerne og cytoplasmatisk mønster basert på klinisk relevans (Clinical relevance of HEp-2 indirect immunofluorescent patterns: the International Consensus on ANA patterns (ICAP) perspective, Damoiseaux J, et al. Ann Rheum Dis 2019. PMID: 30862649).

Kontaktperson: fagansvarlig overlege Livia Bajelan, 22118890.