Helsenorge

Blodbankene ber om blod for studie på immunitet for Covid-19

Blodbanken i Oslo er med i et landsomfattende Covid-19 prosjekt.

Les mer i denne spennende artikkel i Dagens Medisin