HELSENORGE

Blodgivningens historie

Veien fra etterkrigsårenes blodgivning til strømlinjeformet teknologiske prosesser forankret i medmenneskets giverlyst i dagens blodbanker.

GIVE-kampanjebilde foto: OUS

​I avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin ligger Blodbanken i Oslo. Norges største blodbank. Blodbanken i Oslo er en samlebetegnelse på 3 meget viktige og sentrale seksjoner for den daglige virksomheten på dagens OUS. Seksjon for blodgiving skal sikre tilgang på blod som sykehusene i Oslo har behov for. Seksjonen har ca 18 000 blodgivere i sitt korps, og tar i mot opp mot blodgivere i uken til blod- og aferesegivning. Seksjon for komponentfremstilling

er et prosesserings- og produksjonslaboratorium som står for behandling av ca. 38.000 enheter blod. Dette består av produksjon av trombocyttkonsentrat, plasma og erytrocyttkonsentrat. Seksjon for immunhematologi forsyne sykehusene i Oslo med de blodproduktene de trenger i tillegg til å utføre pretransfusjonstester, blodtypeserologisk utredning av svangerskapsprøver og blodtyping av blodgivere. Veien til den automatiske og høyteknologiske hverdagen man har i 2021 har vært lang. Hans Erik Heier, professor emeritus, og tidligere avdelingsoverlege ved Blodbanken i Oslo har skrevet en spennende artikkel i Bioingeniøren om blodgivings historie. 

Les hele artikkelen i Bioingeniøren her