Helsenorge

Endret leverandør for analysen calprotectin i feces

Fra og med den 12.06.2020 endret seksjon for medisinsk immunologi leverandør for analysen calprotectin i feces.  Den nye og gamle metoden er ikke direkte sammenliknbare. Den nye metoden gir lavere resultater. Denne nye metoden har samme diagnostisk ytelse som den gamle, men den er mer arbeids- og tidsbesparende.

Calprotectin i feces er en markør for tarminflammasjon og den mest sensitive og spesifikke testen for å differensiere mellom IBD og IBS. Calprotectin korrelerer med sykdomsaktiviteten, noe som gjør denne testen meget nyttig i diagnostisering og monitorering av IBD pasienter. Referanseområdet for analysen er aldersavhengig, fordi barn i de første leveårene har høyere verdier enn voksne. Vi har fra og med den 12.06.2020 endret leverandør for analysen calprotectin i feces.  Den nye og gamle metoden er ikke direkte sammenliknbare. Den nye metoden gir lavere resultater. Denne nye metoden har samme diagnostisk ytelse som den gamle, men den er mer arbeids- og tidsbesparende. Den nye metoden bruker et monoklonalt nativt antistoff og har en ekstraksjonsfortynningsfaktor på 1:75 versus polyklonalt antistoff og ekstraksjonsfortynningsfaktor på 1:50 ved den gamle metoden. Ved cut-off på 50 mg/kg skorer begge metodene likt, med andre ord er sensitiviteten (95 % CI) på 100 % og spesifisiteten (95 % CI) på 66,2 % i en studie som sammenliknet den nye og den gamle metoden, se referanseartikkel: Ref. 4.

Alder

 

Referanseområde

f.o.m 0 dager t.o.m. 365 dager

 

< 910 mg/kg

f.o.m 1 år t.o.m. 4 år

 

< 285 mg/kg

f.o.m 5 år t.o.m. 120 år

 

< 50 mg/kg

Referanser

 

  1. Fecal calprotectin in healthy children. Scand J Clin Lab Invest Oord T, Hornung N (2014)
  2. Fecal Calprotectin and Eosinophil-derived Neurotoxin in Healthy Children Between 0 and 12 Years, María Roca, PMID: 28169973
  3. Expert Opinion for Use of Faecal Calprotectin in Diagnosis and Monitoring of Inflammatory Bowel Disease in Daily Clinical Practice, Cathrine Reenaers, United European Gastroenterol J 2018 Oct
  4. Analytical performance and diagnostic accuracy of six different faecal calprotectin assays in inflammatory bowel disease, Clin Chem Lab Med 2017. Matthijs Oyaert.