HELSENORGE

Forskning viser at koronasmittede har antistoffer i minst åtte måneder

– Beskyttelse mot sykdom varer sannsynligvis mye lenger, men man kan ikke utelukke at man pådrar seg smitte uten å bli syk, sier norsk forsker.

Forsker Fridtjof Lund-Johansen ved avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin. Foto: Terje Heiestad

En forskergruppe ved Oslo universitetssykehus har studert antistoffer og covid-19 helt siden starten av pandemien. – Noe av det første vi fant, var at antallet immune var lavere enn vi håpet, sier lege og forsker Fridtjof Lund-Johansen.

Immunitet kan deles opp i to ulike grader. Det finnes steril-immunitet og generell immunitet. En blir immun både ved å ha vært smittet eller etter vaksinering. Begge gir antistoffer mot viruset.

– Når du har steril-immunitet har du så mye antistoffer at viruset ikke kommer seg inn i kroppen din. Da kan du heller ikke smitte andre, men jeg tror ikke de fleste har så høy grad av immunitet veldig lenge, sier Lund-Johansen.

Ved generell immunitet kan du bli smittet og smitte andre, men du blir ikke like syk. Det er denne formen for immunitet mot korona Lund-Johansen tror de fleste får.

– Vaksinen og immuniteten gjør at vi ikke blir syke om vi smittes, men det er helt klart mulig at mange kan bli smittet og bringe smitten videre, sier Lund-Johansen.

Få symptomer gir lite antistoffer

I løpet av studien har også forskerne funnet en nær sammenheng mellom grad av sykdom og mengde antistoffer.

– Mange som nesten ikke har hatt symptomer har lite antistoffer. De er immune på den måten at de ikke blir så syke, sier Lund-Johansen.

Har du vært veldig syk, har du også mye antistoffer.

– Studier viser at vaksinen gir like mye antistoffer som om man hadde vært alvorlig syk, sier han.

Les hele saken fra NRK: HER