HELSENORGE

Fra sjeldne sykdommer til pandemier – komplement som en felles link

Komplementsystemet er en viktig del av det medfødte immunsystemet som umiddelbart registrerer fremmede inntrengere. Når det over-aktiveres blir det imidlertid vår fiende og kan i verste fall ta livet av oss. Finnes det en behandling?

P1068663.jpg

På jakt etter en behandling: Mollnes forskningsgruppe studerer hvordan COVID-19 aktiverer komplement det medfødte immunapparatet og dermed kan legge grunnlaget for en behandling av sykdommen. Fra venstre Camilla Schjalm, Søren Erik Pischke og Tom Eirik Mollnes. Foto: Lars Petter Devik.

I 2001 tiltrådte Tom Eirik Mollnes en deltidsstilling som professor og overlege ved Immunologisk Institutt på Rikshospitalet og etablerte forskningsgruppen The Norwegian Complement Research Group (www.ncrg.no) – som jobber med komplementsystemet. Komplementsystemet består av proteiner som befinner seg i plasma og på overflaten av de fleste celler. Hovedoppgaven er å raskt gjenkjenne fremmede strukturer som inntrengende mikrober, eller strukturer som eksponeres i skadet vev, for eksempel ved iskemireperfusjonsskade som man ser ved hjerteinfarkt, hjerneslag og transplantasjon. Gruppen har vært helt sentral internasjonalt i å utvikle nye teknikker for å måle komplement aktivering, og etablerer humane in vitro modeller og dyremodeller med mus og gris. Når komplementsystemet gjenkjenner disse fremmede strukturer, aktiveres komplement proteiner fra å være passive til å bli kraftige betennelsesfremmende effektorer.

- Hovedoppgaven er å aktivere resten av det inflammatoriske systemet for å drepe mikroben eller reparere vevsskaden. Normalt er altså komplement kroppens forsvars-venn. Imidlertid er det er tveegget sverd, som kan skade kroppen og eventuelt bidra til død når det kommer ut av kontroll, sier Mollnes.

Lovende funn for økt overlevelse
Behandling som hemmer komplementsystemet har vært i bruk i over 10 år og det er kun ett preparat på markedet foreløpig. De sykdommer som er offisielt godkjente for slik behandling er meget sjeldne (den hematologiske sykdommen PNH, nyresykdommen aHUS, og de nevrologiske sykdommene myasthenia gravis og neuromyelitis optica). Behandlingen er generelt meget effektiv og preparatet brukes også en del forsøksvis ved mange andre tilstander. Store kliniske studier mangler imidlertid, mest fordi det er vanskelig å finne nok pasienter til slike sjeldne tilstander. Gruppen har de siste årene utviklet grisemodeller for ulike bakterielle infeksjoner og gjort meget lovende funn med økt overlevelse hos dyrene som fikk sepsis og ble behandlet med komplementhemmer. 
 
Hva så med de tilstander hvor det er mikrober som starter over-aktiveringen og pasientene utvikler blodforgiftning, som kan lede til septisk sjokk eller lungesvikt som ved COVID-19 og død grunnet multiorgansvikt?

Kan benyttes ved livstruende sykdom
En av dem som har undersøkt effekten av komplementsystemhemming er overlege og seniorforsker i intensivmedisin ved Oslo universitetssykehus Søren Pischke. Han forteller at hemming av komplementsystemet vil kunne benyttes ved alvorlig systemisk inflammatorisk sykdom.

- Komplementsystemet er hittil abstrakt og nærmest ukjent for klinikere, men jeg ser at det blir flere og flere livstruende sykdommer hvor terapeutisk hemming kan bli aktuell. Dette fordi komplementsystemet er så sentralt i immunsystemet og i patogenesen ved sykdommer som spenner bredt - fra infeksjoner som for eksempel COVID-19 til autoimmune sykdommer, transplantasjoner og mange flere.

Komplementgruppen som har jobbet aktivt de siste par månedene med å studere komplementsystemet hos pasienter med COVID-19 sendte nylig inn studien til vurdering for publikasjon. Mollnes mener studien viser til flere spennende funn.

- Komplementsystemet er unikt i den forstand at det er involvert i alle former for gjenkjennelse av fremmede strukturer og dermed bidrar til sykdomsutviklingen ved et meget bredt spekter av sykdommer. Vil det også kunne bli en effektiv behandling mot COVID-19? Kontrollerte kliniske studier er allerede i gang og vil forhåpentligvis gi oss svaret, avslutter han.

*COVID- 19 prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for indremedisinsk forskning, mikrobiologisk avdeling og infeksjonsmedisinske avdelinger ved OUS og Vestre Viken.