HELSENORGE

Høster blodplasma- Klare for en ny bølge

Behandling av alvorlig syke covid-19 pasienter med blodplasma fra friskmeldte covid-19-pasienter ser lovende ut. I Norge er innhøstingen av blodplasma godt i gang. 

Lise Sofie Haug Nissen-Meyer, foto Lars Petter Devik
Seksjonsleder Lise Sofie H. Nissen-Meyer, foto: Lars Petter Devik
"Vi er klare hvis det kommer en ny smittebølge"  sier prosjektleder og seksjonsoverlege ved Blodbanken i Oslo, OUS, Lise Sofie Nissen-Meyer.

I norske blodbankers frysebokser ligger nå i overkant av 500 enheter med blodplasma høstet fra norske blodgivere som er blitt friske igjen etter covid-19. Stor del av disse er ved Blodbanken i Oslo.

I et nasjonalt prosjekt ledet fra Oslo universitetssykehus, vil man undersøke effekten av blodplasma med antistoffer i behandling av covid-19-pasienter.

Foreløpige resultater fra en tilsvarende svensk studie gir grunn til optimisme.

Les hele saken i Dagbladet: HER