Hvor mange av de smittede dør egentlig av covid-19?

I starten av pandemien ble det meldt om høy koronadødelighet verden rundt. Nye tall fra Norge tegner et annet bilde. En ny undersøkelse i Oslo kan gi noen svar.

Avdelingsleder John Torgils Vaage. Foto: Lars Petter Devik.

Bakgrunnen er en undersøkelse som viser at det trolig bare er en liten andel av befolkningen som har vært smittet av covid-19. Det kommer frem i en artikkel hos Folkehelseinstituttet (FHI) .

Bakgrunnen var at 397 personer i den norske mor-, far- og barn-undersøkelsen tok blodprøve for å undersøke om de hadde antistoffer mot koronaviruset. Alle de testede bodde i Oslo. Resultatene viste at under 2 prosent hadde vært smittet.

– Det betyr at det ikke er store mørketall. Det var det vi var mest spente på, sier John T. Vaage til Aftenposten. Han er professor og leder for Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus.

Tar vi utgangspunkt i at 2 prosent av befolkningen har vært smittet, vil det si at færre enn 107.000 i Norge har hatt covid-19. Siden alle de testede i denne undersøkelsen er fra hovedstaden, vil andelen smittede i resten av landet antagelig være enda lavere. Hvis så få som 1 prosent har vært smittet, vil det ikke ha vært mer enn rundt 50.000 i Norge som har hatt sykdommen.

– Vi må teste flere, men sånn som det ser ut nå, er dette riktig, sier John Torgils Vaage.

Det betyr også at dødeligheten for covid-19-sykdommen i Norge er lav. Hvis anslaget på 2 prosent smittede i Norge stemmer, har rundt 0,2 prosent av de smittede dødd (antall døde delt på antall smittede).

Ønsker du å lese hele artikkelen, trykk her for å komme til Aftenposten, for abonnenter. Eller les en gratisutgave her.