HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Immunforsvar på deling

Rekonvalesensplasma fra godkjente blodgivere er Blodbankens bidrag til behandling av covid-19. Effekten er usikker, men en liten gruppe pasienter ser ut til å ha hatt glede av behandlingen.

En av de første rekonvalesensgiverne blir koblet til plasmaferesemaskinen ved Blodbanken, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Lars Petter Devik, OUS.

Tekst: Lise Sofie H. Nissen-Meyer, seksjonsleder og overlege, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Lars Petter Devik, OUS.

Personer som har gjennomgått infeksjon med covid-19 vil kunne danne beskyttende antistoff mot SARS-CoV-2, og plasma fra personer som har blitt friske igjen kalles rekonvalesensplasma.

Det knyttet seg stor spenning til internasjonale studier av effekt av rekonvalesensplasma for behandling av covid-19. I Norge ble det ikke igangsatt egne randomiserte kontrollerte studier.

Norske leger var tilbakeholdne med å bruke en behandling uten dokumentert effekt, så i motsetning til mange andre land var det svært få pasienter som fikk behandling med rekonvalesensplasma hos oss.

Bilde av Lise Sofie H. Nissen-Meyer
Prosjektleder for Norplasma-prosjektet, Lise Sofie H. Nissen-Meyer, som er seksjonsleder og overlege ved Seksjon for blodgivning, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, OUS.

Lovende studier fra Kina

Rekonvalesensplasma kan fremskaffes tidlig i en pandemi, før annen spesifikk behandling er tilgjengelig. Tidlig i pandemien kom det flere rapporter om at rekonvalesensplasma var brukt til behandling av covidpasienter med godt resultat. Det var imidlertid små studier uten gode kontrollgrupper, og det var ikke målt nøytraliserende evne av antistoffene mot Sars-CoV-2 verken hos givere eller mottakere av plasma.

Tapping av givere og godkjenning av studier i Norge

Helsedirektoratet godkjente tapping og produksjon av rekonvalesensplasma som et eksperimentelt behandlingstilbud for norske pasienter, fortrinnsvis innenfor rammen av kliniske studier.

Norplasma-prosjektet koordinerte produksjon og tapping av rekonvalesensplasma fra godkjente givere i 12 norske blodbanker. Dette OUS-ledede prosjektet fikk to studier godkjent av REK: «Norplasma MONITOR», en observasjonsstudie med mål å inkludere alle pasienter som fikk behandlingen, og «Norplasma PLEIE», en randomisert kontrollert studie tenkt utført i sykehjem.

«Monitor» samarbeider med den OUS-ledede «Norwegian SARS-CoV-2 Cohort Study» - alle pasienter som fikk rekonvalesensplasma ved OUS ble inkludert i denne. Plasma som ble godkjent for behandling inneholdt antistoffer mot Sars-CoV-2 som kunne hemme binding av virus til ACE2-reseptor med > 60 %.

Fasit fra RECOVERY-studien

Det tar lang tid å få resultater fra gode RCT-er i utlandet. Først etter at mer enn 10 000 pasienter var behandlet som del av den randomisert kontrollerte Recovery-studien, kunne man våren 2021 konkludere med at behandling med rekonvalesensplasma i hospitaliserte covid-19-pasienter ikke hadde effekt.

Bedre effekt for utvalgte pasienter?

Det er likevel mye som tyder på at rekonvalesensplasma gitt tidlig kan redusere risiko for et alvorlig forløp hos eldre, og være nyttig for pasienter med dårlig immunrespons, som ikke selv mobiliserer en tilfredsstillende antistoffrespons i tide. Blant annet er det gjort analyse av subgrupper fra Recovery-materialet som åpner for en mulig effekt hos enkelte pasientgrupper.

Nettopp denne gruppen pasienter har blitt behandlet ved OUS; transplanterte, immunsvekkede og kreftpasienter under aktiv behandling. I løpet av 2021 ble det behandlet cirka 25 pasienter ved OUS, og data fra de fleste av disse går inn i studien og vil bli publisert i nær fremtid.

Hva gjør vi neste gang?

Lærdommen fra koronapandemien er at det er fullt mulig å skaffe rekonvalesensplasma til bruk i pasienter før annen målrettet terapi er tilgjengelig, og OUS/UiO har den nødvendige ekspertise til å etablere tidlig antistofftesting. Protokoller for randomiserte kontrollerte studier for utprøving av plasma i relevante pasientgrupper bør være klare på forhånd slik at man neste gang kan bidra til den internasjonale kunnskapsbasen og evaluere en eventuell effekt av rekonvalesensplasma på norske pasienter. 

Lenker:

Mer om prosjektet: Blodbanken i Oslo (blodbanken-oslo.no)

Les mer om NORPLASMA covid-19

Artikkel publisert i The Lancet

Artikkel fra ScienceDirect

Geir (66) har hatt coronaviruset i 35 dager – VG

Lenke til artikkel i bioRxiv

Her kan du lese mer om Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) ved Oslo universitetssykehus (OUS)

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

Fant du det du lette etter?